Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Y GANOLFAN

Mae Plas Menai wedi’i leoli ar saith erw o dir wedi’i dirlunio, yn edrych draw am Ynys Môn. Mae ar agor drwy gydol y flwyddyn ac yn lleoliad perffaith i unrhyw un sy’n chwilio am antur awyr agored a chwaraeon dŵr arbennig. Mae’r Ganolfan wedi cael ei hadeiladu i bwrpas, mae’n fodern ac mae ganddi lety preswyl i hyd at 140 o bobl, a mynediad uniongyrchol i ddyfroedd arfordirol cysgodol Afon Menai. Os ydych chi’n bwriadu dod i ymweld â ni, darllenwch ein Nodiadau Croesawu, a ddylai eich helpu chi i baratoi ar gyfer eich ymweliad.

OFFER

Mae gennym ni amrywiaeth helaeth o offer modern i wasanaethu ein rhaglen o weithgareddau antur a dŵr. Mae hon yn cael ei diweddaru’n rheolaidd a’i newid, ac mae gennym ni ddau swyddog offer llawn amser sy’n goruchwylio’r gwaith cynnal a chadw ar holl offer awyr agored y Ganolfan. Rhestr o’r offer presennol 

CYFLEUSTERAU

Oddi ar y dŵr, mae gan y Ganolfan amrywiaeth nodedig o gyfleusterau, gan gynnwys; pwll nofio cynnes dan do, trac sgiliau beicio mynydd, ystafell ffitrwydd, lolfa, bar, ystafell hamdden, ystafelloedd dosbarth gyda chyfleusterau technolegol llawn, wi-fi am ddim yn y Ganolfan a’r llety i gyd a maes parcio am ddim i hyd at 100 o gerbydau (y perchnogion sy’n atebol am unrhyw risg i gerbydau sy’n cael eu parcio yma). Mae ein cyfleusterau ar gael i’w llogi ar gyfer cynadleddau, digwyddiadau, cyfarfodydd a rhaglenni meithrin tîm. 

CYFARFOD Y TÎM 

Mae ein timau hyfforddi cyfeillgar, yn y ganolfan ac ar lan y dŵr, yma i wneud yn siŵr eich bod chi’n cael gofal da a bod eich ymweliad mor llwyddiannus a phleserus â phosib.  Y TÎM