Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae Plas Menai, y Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru, mewn lleoliad perffaith ar gyfer anturiaethau awyr agored gwych, ar lan Afon Menai ac mewn lleoliad cyfleus rhwng Bangor a Chaernarfon, ar arfordir Gogledd Cymru. Mae’r Ganolfan yn agos iawn at Barc Cenedlaethol Eryri ac yn edrych draw am Ynys Môn.  

Mae Plas Menai yn eiddo i Chwaraeon Cymru ac yn cael ei reoli ganddo. Mae’r Ganolfan wedi bod yn ysbrydoli pobl i brofi’r awyr agored ers dros 35 o flynyddoedd ac rydym yn ymfalchïo yn ein dull proffesiynol, cyfeillgar a hyblyg o weithio gyda’n holl gwsmeriaid.            

Mae’r Ganolfan wedi’i chydnabod fel canolfan hyfforddi’r RYA a BCU ac mae’n cynnig cyrsiau technegol a hyfforddiant hyfforddwyr mewn hwylio dingi, gwyntsyrffio, gyrru cychod pŵer, morio, a chaiacio, a chyrsiau sy’n amrywio o lefel dechreuwr i uwch.

Yn ychwanegol at ein rhaglen helaeth o gyrsiau hyfforddi hyfforddwyr, rydym yn cynnig ein cwrs Hyfforddwr Aml-Chwaraeon Dŵr nodedig am 16 wythnos a 22 wythnos, sy’n berffaith i unrhyw un sydd eisiau ennill y cymwysterau priodol i dorri i mewn i’r diwydiant awyr agored. 

Yn ystod y gwyliau mae Plas Menai’n cynnal amrywiaeth o ddyddiau gweithgarwch llawn bwrlwm, penwythnosau antur i deuluoedd a gwersylloedd gwyliau antur i ieuenctid ar gyfer plant rhwng 8 ac 17 oed. Hefyd mae’r Ganolfan yn cynnal gweithgareddau antur i ysgolion a grwpiau a digwyddiadau meithrin tîm.

Mae’r Ganolfan yn gweithredu clwb gweithgarwch antur ar y penwythnos, sef Driegiau Menai. Mae ar gyfer ieuenctid 8 i 17 oed a’r nod yw cael hwyl yn yr awyr agored, dysgu sgiliau newydd, datblygu hyder a gwneud llawer o ffrindiau newydd ar yr un pryd.

Hefyd mae Plas Menai yn gweithredu cyrsiau hyfforddi achub o ddŵr drwy gydol y flwyddyn, ar gyfer sefydliadau sydd â gweithwyr sy’n treulio amser yn gweithio mewn dŵr neu wrth ei ymyl. Mae’n bwysig eu bod yn cael hyfforddiant addas a bod ganddynt gymwysterau perthnasol a bod aelodau’r tîm yn deall yn iawn sut i ddelio ag unrhyw sefyllfa wrth iddi ddatblygu.

Fel y Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol, ein rôl ni yw ‘Hybu manteision cyfranogiad oes yn yr awyr agored’ a’n cenhadaeth yw ‘Datgloi pŵer antur’. Nod ein hamrywiaeth o weithgareddau anturus yw cyflawni hyn, o brofiad cyntaf person i ddod yn hyfforddwr a gweithio yn yr awyr agored.   

Fodd bynnag, os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw beth ond nad ydych yn gallu dod o hyd iddo ar ein gwefan ni, cysylltwch oherwydd rydym yn cynnig hyfforddiant preifat a gallwn greu cyrsiau a phecynnau gweithgarwch penodol ar eich cyfer chi.