Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Os ydych chi’n dymuno aros gyda ni, mae gennym ni 35 o ystafelloedd gwely en suite croesawus a braf ar brif gampws y Ganolfan, gyda lle i hyd at 75 o bobl. Mae’r cyfleusterau yn yr ystafelloedd hyn yn cynnwys y canlynol:                            

  • Cyfleusterau gwneud te a choffi am ddim 
  • Teledu
  • Droriau wrth ochr y gwely
  • Lle storio dan y gwely
  • Bachau cotiau
  • Toiled, basn ymolchi a chawod en suite
  • Soced trydan gyda phwynt gwefru USB integredig

Hefyd mae gennym ni dri thŷ ar y safle sy’n cynnig llety rhatach gydag ystafelloedd i’w rhannu, yn berffaith ar gyfer grwpiau mwy. Mae cyfleusterau’r tai’n fwy sylfaenol nag ar brif gampws y Ganolfan, gyda chyfleusterau cawod yn cael eu rhannu a darpariaeth symlach yn yr ystafelloedd.

ARCHEBION GWELY A BRECWAST

Mae’r rhan fwyaf o’n llety’n cael ei neilltuo i’r rhai sy’n ymweld â’r Ganolfan i fynychu cwrs, cynhadledd neu ddigwyddiad. Fodd bynnag, os ydych chi’n ymweld â’r ardal ac yn chwilio am rywle i aros, efallai y bydd gennym ni le ar fyr rybudd, ond ni allwn gymryd unrhyw archebion gwely a brecwast yn unig fwy na 4 wythnos ymlaen llaw. 

I holi am argaeledd ac i archebu lle, ffoniwch 01248 670964 rhwng 9.00 a 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a byddwn yn fwy na pharod i chwilio am le i chi. 

← Yn ôl