Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

 

 

Fel un o Ganolfannau Gweithgareddau Awyr Agored preswylmwyaf a phrysuraf y DU, rydynni’n ymfalchïo ynymroddiadein tîm o hyfforddwyra’n staff ar y lan, sy’ncefnogi ac yndarparuprofiadrhagorolibawbsy’n dod drwy’rdrysau.                                 

Os ydychchi’nfrwdfrydig am yr awyragored ac eisiauymuno â’n tîm, edrychwchyma’nrheolaidd am unrhywswyddigwag. Bydd gwybodaeth am swyddi ar eincyfryngaucymdeithasolhefyd.          

NEU    

Y Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr

Mae Plas Menai’n cynnig lleoliadau gwaith sy’n para rhwng 6 ac 11 mis gan roi profiad gwerthfawr a hymwysterau hyfforddi awyr agored ychwanegol i chi.

Mae’rr haglen yn agored i unrhyw un sydd ag oleiaf un cymhwyste rhyfforddi ac mae’n para am gyfnod o chwe mis. Mae’n cynnwys CYFLOG ar ffurf lwfans byw misol a llety a phrydaullawn. MWY

Hyfforddwyr Llawrydd

Yn ystod cyfnodau prysur, rydyn ni’n defnyddio hyfforddwyr llawrydd. Os hoffech gael eich ystyried fel rhano’n cronfa o hyfforddwyr llawrydd, cysylltwch â’r Ganolfan ar 0300 300 3112 a gofynnwch am y Rheolwr Gweithrediadau neu’r Prif Hyfforddwr.

Swyddog Gwerthiant a Marchnata - Datblygiad Cymunedo

Oes gennych chi’r hyn sydd ei angen i ddatblygu cyfleoedd busnes newydd a phresennol yn un o Ganolfannau Awyr Agored Cenedlaethol mwyaf Cymru?

Mae Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Plas Menai, wedi’i lleoli ar lan Afon Menai, dafliad carreg o Barc Cenedlaethol Eryri ac arfordir trawiadol Ynys Môn a Phenrhyn Llŷn. Mae’r Ganolfan wedi bod yn cyflwyno amrywiaeth o chwaraeon dŵr a thir ers dros 30 o flynyddoedd ac mae’n hyfforddi unigolion sy’n mynd ymlaen i weithio ym mhob cwr o’r byd.

Rydym yn chwilio am Swyddog Gwerthiant a Marchnata brwdfrydig i ddatblygu ein Rhaglenni Datblygiad Cymunedol. Byddwch yn gyfrifol am ddatblygu ein portffolio o raglenni gweithgarwch cymunedol sy’n cynnwys delio ag ysgolion, grwpiau ieuenctid lleol a Chlwb Antur llwyddiannus Dreigiau Menai.

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais am cyfweliad ewch i: recruitment.sportwales.org.uk/VacancyDetails