Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Fel un o Ganolfannau Gweithgareddau Awyr Agored preswylmwyaf a phrysuraf y DU, rydynni’n ymfalchïo ynymroddiadein tîm o hyfforddwyra’n staff ar y lan, sy’ncefnogi ac yndarparuprofiadrhagorolibawbsy’n dod drwy’rdrysau.                                 

Os ydychchi’nfrwdfrydig am yr awyragored ac eisiauymuno â’n tîm, edrychwchyma’nrheolaidd am unrhywswyddigwag. Bydd gwybodaeth am swyddi ar eincyfryngaucymdeithasolhefyd.                 

Pwll Nofio

Nid oesunrhywswyddigwag ar hyn o bryd.

Ar y Lan      

Swyddog Gwerthiant a Marchnata – Plas Menai

Rydym yn chwilio am Swyddog Gwerthiant a Marchnata brwdfrydig i ddatblygu ein Rhaglenni Datblygiad Cymunedol ac Academi Awyr Agored. Mae’r gweithgareddau o dan y ddwy raglen yma’n cynnwys Ysgolion Cymunedol, grwpiau ieuenctid lleol a Chlwb Antur llwyddiannus Dreigiau Menai, yn ogystal â’n cyrsiau Achub Dŵr, meithrin tîm corfforedig a’n rhaglenni Hyfforddi Hyforddwyr.

Cyflog: £17,200 - £21,500 y flwyddyn yn amodol ar adolygu tâl a graddfa, ac yn ddibynnol ar wybodaeth a phrofiad.
Oriau: 37 awr yr wythnos
Lleoliad: Caernarfon

Contract Tymor Penodol am 18 Mis ydi hwn dros gyfnod Absenoldeb Mamolaeth

Am mwy o wybodaeth

Hyfforddi                            

Nid oesunrhywswyddigwag ar hyn o bryd.

Y Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr

Mae Plas Menai’ncynniglleoliadaugwaithsy’n para rhwng 6 ac 11 mis gan roiprofiadgwerthfawr a chymwysterauhyfforddiawyragoredychwanegoli chi.

Mae’rrhaglenynagorediunrhyw un syddag oleiaf un cymhwysterhyfforddi ac mae’n para am gyfnod o chwemis. Mae’ncynnwys CYFLOG ar ffurflwfansbywmisol a llety a phrydaullawn. MWY

Hyfforddwyr Llawrydd

Yn ystodcyfnodauprysur, rydynni’ndefnyddiohyfforddwyrllawrydd. Os hoffechgaeleichystyriedfelrhano’ncronfa o hyfforddwyrllawrydd, cysylltwch â’r Ganolfan ar 0300 300 3113 a gofynnwch am y Rheolwr Gweithrediadau neu’r Prif Hyfforddwr.