Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

 

 

Fel un o Ganolfannau Gweithgareddau Awyr Agored preswylmwyaf a phrysuraf y DU, rydynni’n ymfalchïo ynymroddiadein tîm o hyfforddwyra’n staff ar y lan, sy’ncefnogi ac yndarparuprofiadrhagorolibawbsy’n dod drwy’rdrysau.                                 

Os ydychchi’nfrwdfrydig am yr awyragored ac eisiauymuno â’n tîm, edrychwchyma’nrheolaidd am unrhywswyddigwag. Bydd gwybodaeth am swyddi ar eincyfryngaucymdeithasolhefyd.          

NEU    

Y Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr

Mae Plas Menai’n cynnig lleoliadau gwaith sy’n para rhwng 6 ac 11 mis gan roi profiad gwerthfawr a hymwysterau hyfforddi awyr agored ychwanegol i chi.

Mae’rr haglen yn agored i unrhyw un sydd ag oleiaf un cymhwyste rhyfforddi ac mae’n para am gyfnod o chwe mis. Mae’n cynnwys CYFLOG ar ffurf lwfans byw misol a llety a phrydaullawn. MWY

Hyfforddwyr Llawrydd

Yn ystod cyfnodau prysur, rydyn ni’n defnyddio hyfforddwyr llawrydd. Os hoffech gael eich ystyried fel rhano’n cronfa o hyfforddwyr llawrydd, cysylltwch â’r Ganolfan ar 0300 300 3112 a gofynnwch am y Rheolwr Gweithrediadau neu’r Prif Hyfforddwr.

Derbynnydd yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Plas Menai

Adran: Plas Menai               Cyflog: £18,699.44 - £19,646.10

Oriau Gwaith: 08:30 – 17:00 – Sadwrn a Sul

Oherwydd natur y swydd mae gallu siarad Cymraeg yn cael ei ystyried yn hanfodol.

 

Plas Menai yw’r Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru ac mae gennym ni fwy na 35 mlynedd o brofiad o ddarparu gweithgareddau anturus a hyfforddi pobl i weithio yn yr awyr agored.                    

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Mae Chwaraeon Cymru yn sefydliad sy’n gwneud cynnydd da gyda manteision rhagorol i gyflogeion.

Beth fyddwch yn ei wneud

Yn y rôl brysur yma, bydd disgwyl i chi weithredu desg y Dderbynfa ym Mhlas Menai a delio â phob ymholiad gan gwsmeriaid a darparu cefnogaeth weinyddol i alluogi gweithredu’r Ganolfan yn effeithlon ac yn effeithiol. Hefyd bydd yn ofynnol i chi ddelio â cheisiadau am gyrsiau, cyfleusterau, ystafelloedd cynadledda a llety’r Ganolfan, o’r ymholiad cychwynnol i gadarnhad  

Beth fydd arnoch ei angen

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â phresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel yn ogystal ag angerdd a dyhead i lwyddo. Mae’n hanfodol eich bod yn gyfathrebwr rhagorol a bod gennych chi sgiliau cyfrifiadurol da a gwybodaeth am systemau archebu cyfrifiadurol. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â phrofiad gweinyddol, derbynfa, ariannol a thrin arian a hefyd bydd gennych chi brofiad blaenorol o weithio yn y sector chwaraeon awyr agored mewn Canolfan Chwaraeon.

Beth sy’n digwydd nesaf: Am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan ni www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx

Am fwy o wybodaeth am y swydd, anfonwch e-bost i jobenquiries@sport.wales

Dyddiau cau: Hanner dydd, dydd Mawrth 12fed o Ragfyr    

 

Dyddiad dros dro ar gyfer y cyfweliad: Dydd Iau 19eg o Ragfyr  


Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw gyfleoedd gwaith i ymuno â'n tîm Cyfarwyddiadol

 
Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw gyfleoedd gwaith ar gyfer ein pwll nofio ar y safle