Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

 

 

Fel un o Ganolfannau Gweithgareddau Awyr Agored preswylmwyaf a phrysuraf y DU, rydynni’n ymfalchïo ynymroddiadein tîm o hyfforddwyra’n staff ar y lan, sy’ncefnogi ac yndarparuprofiadrhagorolibawbsy’n dod drwy’rdrysau.                                 

Os ydychchi’nfrwdfrydig am yr awyragored ac eisiauymuno â’n tîm, edrychwchyma’nrheolaidd am unrhywswyddigwag. Bydd gwybodaeth am swyddi ar eincyfryngaucymdeithasolhefyd.          

NEU    

Y Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr

Mae Plas Menai’n cynnig lleoliadau gwaith sy’n para rhwng 6 ac 11 mis gan roi profiad gwerthfawr a hymwysterau hyfforddi awyr agored ychwanegol i chi.

Mae’rr haglen yn agored i unrhyw un sydd ag oleiaf un cymhwyste rhyfforddi ac mae’n para am gyfnod o chwe mis. Mae’n cynnwys CYFLOG ar ffurf lwfans byw misol a llety a phrydaullawn. MWY

Hyfforddwyr Llawrydd

Yn ystod cyfnodau prysur, rydyn ni’n defnyddio hyfforddwyr llawrydd. Os hoffech gael eich ystyried fel rhano’n cronfa o hyfforddwyr llawrydd, cysylltwch â’r Ganolfan ar 0300 300 3112 a gofynnwch am y Rheolwr Gweithrediadau neu’r Prif Hyfforddwr.

There are currently no shore based vacancies at Plas Menai.

 

Recriwtio i’r Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr                  

Posted: 19/10/2018 09:31

Plas Menai, Caernarfon

Deadline: 23/11/2018 12:00

Oes gennych chi angerdd dros weithio yn yr awyr agored?

Os oes, ac os oes gennych chi o leiaf un cymhwyster cydnabyddedig fel Hyfforddwr gan Gorff Rheoli Cenedlaethol ym maes chwaraeon antur awyr agored, mae gennym ni gyfle datblygiad personol gwych ar eich cyfer chi.

Plas Menai yw’r Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru. Rydyn ni wedi bod yn hyfforddi Hyfforddwyr Chwaraeon Dŵr ers dros 30 o flynyddoedd. Mae llawer ohonynt wedi mynd ymlaen i weithio yn y diwydiant, yn y DU ac ymhellach i ffwrdd, yn ogystal ag i rai o Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol mwyaf y DU. 

Ar hyn o bryd rydyn ni’n recriwtio pobl awyddus a brwdfrydig sy’n chwilio am gyfle datblygiad personol a allai arwain at yrfa yn y diwydiant Gweithgarwch Anturus Awyr Agored. Mae hon yn rhaglen gyda thâl ac mae hefyd yn cynnwys elfen o ddatblygiad personol, profiad yn y swydd a chyfle i ennill mwy o gymwysterau sy’n cael eu cydnabod gan y diwydiant.  

Eich Lwfans fydd £ 875.06 y mis.

Mae hyn yn seiliedig ar wythnos gyfartalog o 37 awr sy'n cynnwys 23 awr o waith cyflogedig, hyfforddiant a datblygiad personol

Mae llety llawn ar gael ar y safle am gyfradd ffafriol.              

Lleoliad: Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru – Plas Menai, Caernarfon.

Rydyn ni’n croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg, yn Saesneg neu yn ddwyieithog (yn unol â’ch dewis chi) neu mewn ieithoedd a fformatau eraill. Byddwn yn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi’i datgan fel eich dewis iaith ac ni fydd gohebu â ni yn y Gymraeg yn arwain at unrhyw oedi.

 Dyddiad cau: Hanner dydd ar ddydd Gwener 23ain o Dachwedd 2018

Dyddiadau’r Cyfweliadau: Yr wythnos yn dechrau ar 3ydd o Rhagfyr 2018.

I wneud cais ewch i www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx

Dyddiad dechrau – bydd dyddiadau dechrau ym misoedd Chwefror ac Ebrill 2019

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.     

 

https://recruitment.sportwales.org.uk/VacancyDetails.aspx?FromSearch=True&MenuID=&VacancyID=123 

e-bost matthew.beaumont@sport.wales

Casual Pool Lifeguard and Swimming Instructors

Casual Pool Lifeguard – (£8.90p/h) & Swimming Instructors (£12.48p/h)

Location: Plas Menai National Outdoor Centre, Caernarfon, North Wales.

Plas Menai is the Sport Wales National Outdoor Centre for Wales, offering outdoor activities, sailing courses, powerboating, windsurfing, kayaking and much more. We also run a busy  programme of outdoor activities for schools, groups, adults, children and the local community.  We have a busy programme of National Governing Body and professional qualifications in the outdoors, as well  as professional development and team building courses and conferences that attracts over 17,000 participant days annually.

We are looking for suitably qualified Pool Lifeguards and Swimming Instructors to join our busy swimming pool team on a casual/on call basis to cover staff holiday and sickness.

 In this role, you will supervise the swimming pool and provide swimming instruction to children and adults in accordance with the centre’s Normal Operating Procedures. You will ensure the Swimming Pool area is maintained to the highest standards and provide a safe and fun environment for our customers.

 You must be over 18 years of age and as a Lifeguard it is essential that you hold a current National Pool Lifeguard Qualification (NPLQ) and have up to date IQL refresher training logged.  As a swimming instructor you should have UKCC L2 Certificate in Coaching or Teaching Aquatics.

 Due to the nature of this post the ability to be able to speak in Welsh is considered desirable.

 If you have the presence and personality to work in a high performing team as well as the passion and drive to succeed, then we would love to hear from you.

Find out more information and how to apply here.