Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

 

 

Fel un o Ganolfannau Gweithgareddau Awyr Agored preswylmwyaf a phrysuraf y DU, rydynni’n ymfalchïo ynymroddiadein tîm o hyfforddwyra’n staff ar y lan, sy’ncefnogi ac yndarparuprofiadrhagorolibawbsy’n dod drwy’rdrysau.                                 

Os ydychchi’nfrwdfrydig am yr awyragored ac eisiauymuno â’n tîm, edrychwchyma’nrheolaidd am unrhywswyddigwag. Bydd gwybodaeth am swyddi ar eincyfryngaucymdeithasolhefyd.                 

Pwll Nofio

Nid oesunrhywswyddigwag ar hyn o bryd.

 

Ar y Lan      

Nid oes unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd.

 

Hyfforddi     

Hyfforddwr Gweithgareddau Tymhorol – Plas Menai

Cyflog: £15,934.05 y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos (Contract 8 Mis)

Lleoliad: Plas Menai, Caernarfon


Oes gennych chi’r hyn sydd ei angen i gyflwyno hyfforddiant a phrofiad cwsmer o’r safon uchaf? Os felly, mae gan Blas Menai gyfle gwych i chi ymuno â’n Tîm Hyfforddi.

Mae Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Plas Menai, wedi’i lleoli ar lan Afon Menai, dafliad carreg o Barc Cenedlaethol Eryri ac arfordir trawiadol Ynys Môn a Phenrhyn Llŷn. Mae’r Ganolfan wedi bod yn cyflwyno amrywiaeth o chwaraeon dŵr a thir ers dros 30 o flynyddoedd ac mae’n hyfforddi unigolion sy’n mynd ymlaen i weithio ym mhob cwr o’r byd.

Nid oes unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd.       

Am mwy o wybodaeth 

          

Y Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr

Mae Plas Menai’ncynniglleoliadaugwaithsy’n para rhwng 6 ac 11 mis gan roiprofiadgwerthfawr a chymwysterauhyfforddiawyragoredychwanegoli chi.

Mae’rrhaglenynagorediunrhyw un sydd ag oleiaf un cymhwysterhyfforddi ac mae’n para am gyfnod o chwemis. Mae’ncynnwys CYFLOG ar ffurflwfansbywmisol a llety a phrydaullawn. MWY

Hyfforddwyr Llawrydd

Yn ystodcyfnodauprysur, rydynni’ndefnyddiohyfforddwyrllawrydd. Os hoffechgaeleichystyriedfelrhano’ncronfa o hyfforddwyrllawrydd, cysylltwch â’r Ganolfan ar 0300 300 3113 a gofynnwch am y Rheolwr Gweithrediadau neu’r Prif Hyfforddwr.