Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae Plas Menai ar lan afon hardd Menai, mewn lleoliad cyfleus rhwng Bangor a Chaernarfon, ar arfordir Gogledd Cymru. Mae’r Ganolfan yn agos iawn at Barc Cenedlaethol Eryri ac yn edrych draw am Ynys Môn.               

 

  • Maes parcio am ddim, sy’n addas ar gyfer bysus ysgol
  • Mynediad i gadeiriau olwyn i’r adeilad, y cyfleusterau newid a glan y dŵr
  • Llithrfa a thraeth preifat     
  • Ystafelloedd newid dynion/merched, gyda chawodydd a thoiledau
  • Loceri - angen £0.50c

 

BWYTA AC YMLACIO

 Caffi’r Arfordir

Brecwast: 8am - 8.45am

Cinio: 10am - 6pm

Pryd Gyda’r Nos: 5.30pm - 7pm

 

Bar Glan y Môr

7pm - 11pm

 LLETY        

Os ydych chi’n dymuno aros gyda ni, mae gennym ni 35 o ystafelloedd ensuite croesawus a braf ar brif gampws y Ganolfan, gyda lle i hyd at 75 o bobl. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

 

CYFLEUSTERAU HAMDDEN

Yn ychwanegol at ein cyrsiau hyfforddi a’n gweithgareddau, mae gennym ni amrywiaeth o gyfleusterau hamdden ychwanegol, gan gynnwys ein Pwll Nofio, Ystafell Ffitrwydd a thrac beicio mynydd. 

 

CYFARFODYDD A DIGWYDDIADAU

Mae Plas Menai yn lleoliad ysbrydoledig ar gyfer cynnal cynadleddau, cyfarfodydd, digwyddiadau a rhaglenni meithrin tîm – mae mwy o wybodaeth am y cyfleusterau hyn ar gael yma.