Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Ar ol y diweddariad gan Llywodraeth Cymru ar y 8fed o Ionawr, fydd y Ganolfan ar gau tan oleia y 31ain o Ionawr.

RYDYM YN BRYSUR YN CYNLLUNIO AR GYFER PRYD Y GALLWN AILAGOR A DARPARU ANTURIAETHAU AWYR AGORED YN DDIOGEL!

 

 

Darganfyddwch sut y byddwn yn ailagor yn ddiogel a pha anturiaethau epig yr ydym yn eu cynnig i ddechrau.

 

Plas Menai yw'r Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru, gyda hyfforddwyr o'r radd flaenaf, ac mae mewn lleoliad perffaith ar gyfer antur awyr agored, dyma'r unig ganolfan awyr agored i gynnig antur i'r teulu, i ddysgu sgiliau mewn chwaraeon newydd, datblygu eich sgiliau a'ch cymwysterau, neu hyd yn oed hyfforddi gyda; ac ennill y profiad gorau i ddod yn Hyfforddwr Awyr Agored.

 

Wedi'i leoli ar lannau Culfor Menai, wedi'i leoli'n gyfleus rhwng Bangor a Chaernarfon, ar arfordir Gogledd Cymru. Dim ond taith fer yw'r Ganolfan o Barc Cenedlaethol Eryri ac mae'n edrych dros Ynys Môn, sy'n golygu y gallwn gynnig amrywiaeth o leoliadau antur a hyfforddi, gydag amodau amrywiol a phrofiad ymarferol o ystod o amgylcheddau heriol.

 


Os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano, cysylltwch â'r tîm trwy 

e-bostio info@plasmenai.co.uk neu ffoniwch ni ar 0300 300 3112

 

 Words Horizontal Welsh3