Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyngor i Gwsmeriaid gan Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol Cymru CORONAFEIRWS (COVID-19)

Yn seiliedig ar gyngor gwyddonol y Grŵp Cynghori Gwyddonol ar Argyfyngau (SAGE) mae Prif Swyddogion Meddygol y DU yn cynghori unrhyw un sydd wedi teithio i'r DU o dir mawr Tsieina, Gwlad Thai, Japan, Gweriniaeth Korea, Hong Kong, Taiwan, Singapôr, Malaysia neu Macau yn ystod y 14 diwrnod diwethaf ac yn pesychu, yn teimlo symptomau’r dwymyn neu'n fyr ei wynt, i aros dan do a ffonio gwasanaeth 111 y GIG, hyd yn oed os nad yw'r symptomau'n ddifrifol.

Rydym yn gwneud mwy o waith monitro ar deithiau hedfan uniongyrchol o'r ardaloedd hyn. Bydd teithwyr yn cael gwybod sut i roi gwybod am unrhyw symptomau fydd yn dod i’r amlwg yn ystod y daith, pan fyddant yn cyrraedd, neu ar ôl gadael y maes awyr.

Mae'r ardaloedd hyn wedi cael eu nodi oherwydd faint o deithiau hedfan a ddaw o'r ardaloedd yr effeithiwyd arnynt, dealltwriaeth o lwybrau teithio eraill a nifer yr achosion sydd wedi’u cofnodi. Bydd y rhestr hon yn cael ei hadolygu'n gyson.

Os ydych chi wedi dychwelyd o'r ardaloedd penodol hyn ers 19 Chwefror, dylech ffonio gwasanaeth 111 y GIG, aros dan do ac osgoi dod i gysylltiad â phobl eraill hyd yn oed os nad oes gennych symptomau:

  • Iran
  • Ardaloedd penodol dan gwarantin yng ngogledd yr Eidal, wedi’u dynodi gan Lywodraeth yr Eidal.
  • Parthau gofal arbennig yn Ne Korea, wedi’u dynodi gan Lywodraeth Gweriniaeth De Korea
  • Talaith Hubei (wedi dychwelyd yn y 14 diwrnod diwethaf)

Os ydych wedi dychwelyd o'r ardaloedd hyn ers 19 Chwefror ac yn datblygu symptomau, waeth pa mor ysgafn, dylech aros dan do gartref ac osgoi dod i gysylltiad â phobl eraill ar unwaith a ffonio gwasanaeth 111 y GIG. Nid oes angen i chi ddilyn y cyngor hwn os nad oes gennych unrhyw symptomau.

  • Gogledd yr Eidal (a ddiffinnir gan linell uwchben, a heb gynnwys, Pisa, Florence a Rimini)

  • Fietnam

  • Cambodia

  • Laos

  • Myanmar

Os ydych wedi bod yn unrhyw un o'r ardaloedd a restrwyd, neu os oes gennych unrhyw bryderon, byddem yn eich annog i ddilyn cyngor y Prif Swyddogion Meddygol. Os na allwch fynd ar eich cwrs neu'ch gwers ym Mhlas Menai byddwn yn rhoi eich arian yn ôl i chi neu’n dod o hyd i ddyddiad newydd i chi fynd i’ch sesiwn.