Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

ACADEMI AWYR AGORED

Mae Academi Awyr Agored Plas Menai'n dod â’n holl raglenni a chyrsiau hyfforddi proffesiynol ar gyfer y diwydiant at ei gilydd. Fel Canolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru, mae ein cyfleusterau a’n hadnoddau’n rhagorol ac mae ein henw da am ddarparu cyrsiau  hyfforddi a hyfforddiant proffesiynol yn ddiguro.   

HYFFORDDIANT ACHUB BYWYD MEWN DŴR

 Pwll Ceris yn Afon Menai yw un o’r lleoliadau gorau ar gyfer hyfforddiant achub bywyd mewn dŵr cyflym yn y DU ac ni yw un o’r ychydig lefydd sy’n gallu darparu pecynnau hyfforddiant achub bywyd mewn dŵr cyflym preswyl. MWY 

HYFFORDDIANT HYFFORDDWR AWYR AGORED 

Rydyn ni wedi bod yn cymhwyso hyfforddwyr chwaraeon dŵr ers dros 30 mlynedd ac mae ein henw da yn y diwydiant yn unigryw. Rydyn ni’n adolygu ac yn addasu ein rhaglenni hyfforddi’n gyson i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion y diwydiant sy’n newid drwy’r adeg. MWY

RHAGLEN DATBLYGU HYFFORDDWYR 

Cyfle i gael profiad gwerthfawr ac ennill cymwysterau ychwanegol ar ein rhaglen datblygu hyfforddwyr. Sylwer – mae’n rhaid i chi fod ag un cymhwyster hyfforddi i fod yn gymwys am y rhaglen hwn. YMGEISIO NAWR

DIGWYDDIADAU CORFFORAETHOL A MEITHRIN TÎM

Mae ein lleoliad ysbrydoledig, ein cyfleusterau modern a’n gallu i gynnig amrywiaeth helaeth o weithgareddau antur yn golygu bod Plas Menai’n lleoliad cwbl unigryw ar gyfer digwyddiadau corfforaethol a meithrin tîm. MWY

Os hoffech chi siarad gyda rhywun am unrhyw un o raglenni’r Academi Awyr Agored, cysylltwch â Gemma Brook ar gemma.brook@sport.wales neu ffoniwch ar 01248 673 937