Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Rhwng y mynyddoedd a’r môr, mae Plas Menai’n lleoliad unigryw ac yn gyrchfan rhagorol ar gyfer eich diwrnod meithrin tîm nesaf, cyfarfod a hwylusir neu ddigwyddiad corfforaethol.

Os ydych chi eisiau profi eich tîm, eu gwobrwyo am wneud gwaith da, neu gymysgu cyfarfod gyda gweithgaredd, gydag ystafelloedd cyfarfod o faint amrywiol, gwasanaeth arlwyo llawn, cyfleusterau hamdden, llety a llu o weithgareddau antur ar gael, gallwn greu digwyddiad cwbl ddeinamig yn benodol ar eich cyfer chi.

Mae’r opsiynau ar gyfer gweithgareddau a datblygu tîm yn ddiddiwedd ond gellir addasu ein gweithgareddau i gyd i brofi eich tîm chi, a datblygu eu hyder a’u sgiliau cyfathrebu, datrys  problemau ac arwain.  

Dyma ddau o’n gweithgareddau mwyaf poblogaidd fel rhan o ddyddiau meithrin tîm;

RASIO CYCHOD CÎL

Cyfle i brofi sgiliau arweinyddiaeth a chyfathrebu eich tîm gyda rasio agos ar ein Cychod Cîl J80. Cewch dreulio’r bore ar fwrdd y cychod, cyfarwyddo â bod ar y dŵr a dysgu’r drefn i baratoi ar gyfer cyfres o rasys yn y prynhawn. Penllanw’r diwrnod fydd cyflwyniad dros baned o de neu goffi a chacen gartref.

CERDDED CEUNENTYDD

Wedi’u siapio a’u creu yn araf gyda threigl amser drwy erydu afonydd a nentydd, mae ceunentydd coedwig rhyfeddol gogledd Cymru’n cynnig profiad gwefreiddiol ar gyfer y rhai sy’n barod am yr her. Yn yr amgylchedd unigryw yma, byddwch yn gweithio eich ffordd i fyny drwy’r ceunant, crwydro dros greigiau a chanfod eich ffordd o amgylch pyllau plymio, rhaeadrau, dyfroedd llithro ac ogofâu, gan gario cargo gwerthfawr a bregus, sy’n gorfod aros yn ei union le nes cyrraedd y copa. Oes gan eich tîm chi’r sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm, datrys problemau ac arweinyddiaeth i gwblhau’r her? 


Cysylltwch â ni gyda’ch gofynion a byddwn yn ceisio creu digwyddiad heriol a bythgofiadwy ar eich cyfer. I drafod eich gofynion, cysylltwch â ni ar 0300 300 3113