Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Os ydych chi’n sefydliad sydd â gweithwyr sy’n treulio eu hamser yn gweithio mewn dŵr neu o’i amgylch, mae’n bwysig bod ganddynt hyfforddiant addas a chymwysterau perthnasol. Ar gyfer sefydliadau allweddol fel y Gwasanaethau Tân ac Achub, y gelwir ar eu staff o bosib i roi sylw i amrywiaeth eang o ddigwyddiadau sy’n cynnwys dŵr, mae’n hanfodol bod y gweithwyr yn deall sut i ddelio â sefyllfa sy’n datblygu yn aml, a’u bod wedi ymarfer ar gyfer hynny.

Wedi’i ddatblygu gan Rescue 3, mae’r cynllun hyfforddi a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer Achub o Ddŵr Cyflym yn dilyn canllawiau modiwl DEFRA ac yn rhoi sylw i sefyllfaoedd amrywiol ar gyfer y rhai sy’n defnyddio cychod neu waith rhaffau i reoli digwyddiadau ar ddŵr yn ddiogel. 

CYRISIAU

Gogledd Cymru yw un o’r lleoliadau gorau yn y DU ar gyfer hyfforddiant Achub o Ddŵr Cyflym, oherwydd natur Afon Menai, sy’n darparu amrywiaeth eang o amodau dŵr symud gwahanol, a’r afonydd sydd ar gael yn Eryri.                                              


Mae ein cyrsiau ni i gyd yn cael eu cynnig fel rhai preswyl. Os nad yw ein dyddiadau presennol yn addas ac os oes gennych chi grŵp o 3 neu fwy sydd eisiau dilyn cwrs hyfforddi penodol, cysylltwch â ni ar 0300 300 3113, oherwydd efallai y bydd posib trefnu dyddiad arall.  Sylwer – Mae dyddiadau’r SFRBO yn cyd-fynd ag amseroedd y llanw yn y gwanwyn i sicrhau bod digon o ddŵr cyflym i hyfforddi arno. Felly efallai y bydd yn anodd dod o hyd i ddyddiad arall ar gyfer y cwrs penodol yma.

Yn ôl i’r Academi Awyr Agored 

Lifejacket Competent User 2 (LJCU2)

The course is designed for personnel who are tasked with operating in the warm zone at a water rescue incident, and personnel who will operate near water as part of their key job function, you do not need to take the LJCU1 course before you can take the LJCU2 course. 

Course Length: 1 day

£120.00

(incl. Tax)

Rescue Boat Operator (RBO)

The Rescue Boat Operator course is suitable for people with little or no powerboat experience, who wish to attain an inland boat handling and rescue boat capability on flat or slow-moving water.

Course Length: 2 days

 

£350.00

(incl. Tax)

Swiftwater and Flood First Responder (SFR)

This course aims to introduce basic Swiftwater rescue principles and techniques, in order to allow personnel to support Swiftwater Rescue Technicians (SRTs) at incidents.

Equivalent to a Defra Module 2 - Water First Responder– To work safely near and in water using land-based and wading techniques.

Course Length: 2 days

£355.00

(incl. Tax)

Swiftwater and Flood Rescue Boat Operator (SFRBO)

This course is intended for those required to carry out rescues in a swiftwater and flood environment.  

Course Length: 5 days

£1,275.00

(incl. Tax)

Swiftwater and Flood Rescue Boat Operator Instructor (SFRBOI)

This pathway is designed for rescue professionals who want to teach the full suite of boat classes - RBOFRBO, and SFRBO - and includes flat/slow moving water rescue techniques, flood rescue techniques and swiftwater rescue techniques.

Course Length:

Instructor Training: 5 days

Instructor Assessment: 3 days

£2,750.00

(incl. Tax)

Swiftwater and Flood Rescue Technician (SRT)

This training course is intended for personnel who may be required to carry out rescues in a swiftwater and flood environment, including emergency services personnel and mountain rescue teams.

Equivalent to a Defra Module 3 - Water Rescue Technician - Specialist rescue operation.

Course Length: 4 days

£495.00

(incl. Tax)

Swiftwater and Flood Rescue Technician Advanced - Water (SRTA-W)

The Swiftwater and Flood Rescue Technician Advanced – Water course, is for existing Rescue 3 Swiftwater and Flood Rescue Technicians looking at advanced rescue situations, both in and over water, including search management in a swiftwater and flood environment.

Course Length: 3 days

£695.00

(incl. Tax)

Swiftwater and Flood Rescue Technician Instructor (SRTI)

The Swiftwater and Flood Rescue Technician Instructor pathway is designed for emergency services personnel or rescue training professionals who will be teaching clients who need a swiftwater and flood response capability.

Course Length:

Instructor Training: 5 days

Instructor Assessment: 3 days

£1,695.00

(incl. Tax)

Swiftwater Paddle Boat Handling (SPBH)

Designed for Rescue 3 Swiftwater Rescue Technicians who wish to improve and expand on their paddle boat handling ability. 

Course Length: 2 days

£325.00

(incl. Tax)

Water and Flood Awareness (AW)

A classroom-based course, designed to provide personnel who may be working near water with sufficient knowledge to be aware of the hazards created by this environment, and develop an understanding of water rescue techniques.

Equivalent to a Defra Module 1 – Water Awareness.

Course Length: 1 day

£120.00

(incl. Tax)

Water and Flood Awareness Tutor (AWT)

The Water and Flood Awareness Tutor pathway enables the candidate to deliver the classroom-based Water and Flood Awareness course.

Course Length: 1 day

£160.00

(incl. Tax)