Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Os ydych chi’n sefydliad sydd â gweithwyr sy’n treulio eu hamser yn gweithio mewn dŵr neu o’i amgylch, mae’n bwysig bod ganddynt hyfforddiant addas a chymwysterau perthnasol. Ar gyfer sefydliadau allweddol fel y Gwasanaethau Tân ac Achub, y gelwir ar eu staff o bosib i roi sylw i amrywiaeth eang o ddigwyddiadau sy’n cynnwys dŵr, mae’n hanfodol bod y gweithwyr yn deall sut i ddelio â sefyllfa sy’n datblygu yn aml, a’u bod wedi ymarfer ar gyfer hynny.

Wedi’i ddatblygu gan Rescue 3, mae’r cynllun hyfforddi a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer Achub o Ddŵr Cyflym yn dilyn canllawiau modiwl DEFRA ac yn rhoi sylw i sefyllfaoedd amrywiol ar gyfer y rhai sy’n defnyddio cychod neu waith rhaffau i reoli digwyddiadau ar ddŵr yn ddiogel. 

CYRISIAU

Gogledd Cymru yw un o’r lleoliadau gorau yn y DU ar gyfer hyfforddiant Achub o Ddŵr Cyflym, oherwydd natur Afon Menai, sy’n darparu amrywiaeth eang o amodau dŵr symud gwahanol, a’r afonydd sydd ar gael yn Eryri.                                              


Mae ein cyrsiau ni i gyd yn cael eu cynnig fel rhai preswyl. Os nad yw ein dyddiadau presennol yn addas ac os oes gennych chi grŵp o 3 neu fwy sydd eisiau dilyn cwrs hyfforddi penodol, cysylltwch â ni ar 0300 300 3113, oherwydd efallai y bydd posib trefnu dyddiad arall.  Sylwer – Mae dyddiadau’r SFRBO yn cyd-fynd ag amseroedd y llanw yn y gwanwyn i sicrhau bod digon o ddŵr cyflym i hyfforddi arno. Felly efallai y bydd yn anodd dod o hyd i ddyddiad arall ar gyfer y cwrs penodol yma.

Yn ôl i’r Academi Awyr Agored