Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae’r cwrs hyfforddi Gweithredwr Cwch Achub Dŵr Cyflym a Llifogydd ar gyfer timau’r gwasanaethau brys neu dimau achub sy’n gorfod achub pobl o ddŵr cyflym neu lifogydd. Mae’r cwrs yn datblygu eich gallu i drin cwch ar afonydd cyflym ac mewn llifogydd annisgwyl, gan ystyried bob amser sut i’ch gwarchod eich hun a defnyddio datrysiadau risg isel i uchel wrth ddelio gyda sefyllfaoedd brys sy’n datblygu. 

Dillad: Bydd Plas Menai’n darparu’r holl ddillad angenrheidiol i chi, gan gynnwys siwtiau sych, esgidiau, cymorth arnofio a helmedau ar gyfer cyfnod eich cwrs.       

Pwyntiau dysgu allweddol: Lansio ac adfer, asesiad risg deinamig, cwmpas gweithrediadau, archwiliadau cyn ac ar ôl y trip, trin cwch dan bŵer a gyda rhwyfau, angori, llusgo, codi rhywun sydd wedi anafu, rheoli anafiadau, achub person yn y dŵr ac adfer a chynnal a chadw cychod.


Hyfforddi ac Asesu Hyfforddwyr: Os ydych chi eisiau cwblhau hyfforddiant ac asesiad  Gweithredwr Cwch Achub Dŵr Cyflym a Llifogydd, cysylltwch â ni ar info@plasmenai.co.uk neu ffoniwch 0300 3003112 i drafod.


←Yn ôl i’r Hyfforddiant Achub Bywyd Mewn Dŵr

Gwybodaeth Cwrs

Hyd: 5 Diwrnod

Amser: 0915-17.00

Safonau gofynnol: Technegydd Achub Dŵr Cyflym a Llifogydd neu dystysgrif modiwl 3 arall gan Defra

Oedran gofynnol: 18 oed

Cwbl Gynhwysol: Bwyd a llety’n gynwysedig      

Archebu Nawr