Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae’r cwrs deuddydd preswyl yma i Weithredwyr Cwch Achub yn cynnig hyfforddiant sylfaenol i unrhyw bersonél a fydd yn gorfod gweithredu cwch achub ar ddŵr gwastad neu ddŵr sy’n symud yn araf.                       

Dillad: Bydd Plas Menai’n darparu’r holl ddillad angenrheidiol i chi, gan gynnwys siwtiau sych, esgidiau, cymorth arnofio a helmedau ar gyfer cyfnod eich cwrs.       

Pwyntiau dysgu allweddol: Lansio ac adfer, asesiad risg deinamig, cwmpas gweithrediadau, archwiliadau cyn ac ar ôl y trip, trin cwch dan bŵer a gyda rhwyfau, angori, llusgo, codi rhywun sydd wedi anafu, rheoli anafiadau, achub person yn y dŵr ac adfer a chynnal a chadw cychod.


←Yn Ôl i’r Hyfforddiant Achub Bywyd Mewn Dŵr

Gwybodaeth Cwrs

Hyd: Deuddydd

Amser: 0915-17.00

Safonau gofynnol: Rhaid bod yn nofiwr medrus         

Oedran gofynnol: 18 oed

Cwbl Gynhwysol: Bwyd a llety’n gynwysedig      

Archebu Nawr