Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Y cwrs Technegydd Achub Dŵr Cyflym a Llifogydd preswyl, pedwar diwrnod yma yw’r cwrs hyfforddi meincnod ar gyfer timau’r gwasanaethau brys a thimau achub ac mae ar gyfer y rhai sy’n gorfod achub pobl o ddŵr cyflym neu lifogydd hefyd. Mae’r cwrs hwn yn cydymffurfio â modiwl 3 Defra.

Dillad: Bydd Plas Menai’n darparu’r holl ddillad angenrheidiol i chi, gan gynnwys siwtiau sych, esgidiau, cymorth arnofio a helmedau ar gyfer cyfnod eich cwrs.       

Pwyntiau dysgu allweddol: Hydroleg, adnabod peryglon ac asesu risg, cyflwyniad i systemau rhaffau, nofio mewn dŵr sy’n symud, ystyriaethau meddygol, trin cwch sylfaenol, rheoli sefyllfaoedd, technegau croesi a gweithrediadau chwilio.


Hyfforddi ac Asesu Hyfforddwyr: Os ydych chi eisiau cwblhau hyfforddiant ac asesiad  Technegydd Achub Dŵr Cyflym a Llifogydd, cysylltwch â ni ar info@plasmenai.co.uk neu ffoniwch 0300 300 3112 i drafod.


← Yn ôl i’r Hyfforddiant Achub Bywyd Mewn Dŵr

 

Gwybodaeth Cwrs

Hyd: 4 diwrnod  

Amser: 0915-17.00

Safonau gofynnol: Rhaid i chi fod yn nofiwr medrus 

Oedran gofynnol: 18 oed

Cwbl Gynhwysol: Bwyd a llety’n gynwysedig

Archebu Nawr