Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cwrs 6 Wythnos Newydd Chwefror 2019  - Hyfforddiant Hwylio Dingi Dwys i Hyfforddwyr

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ar gyfer y rhaglen hyfforddi yma. Mae’n ddelfrydol ar gyfer unigolion sy’n gadael yr ysgol neu’r coleg, myfyrwyr ar flwyddyn bwlch, unigolion sydd eisiau newid gyrfa neu cyfnod sabothol o broffesiwn presennol.

Mae’r RHAGLEN NEWYDD yma wedi cael ei gynllunio’n benodol i sicrhau fod gynnoch chi’r sgiliau a’r cymwysterau priodol i dorri i fewn i’r diwydiant. Mae gan Blas Menai enw da iawn yn fyd-eang am safon uchel yr hyfforddwyr cyflogadwy rydym yn eu hyfforddi bob blwyddyn.

Mae’r rhaglen yn cynnwys yr HOLL gymwysterau ymarferol a theori allweddol gan yr RYA yn ogystal ag offer gwarchod personol angenrheidiol. Mae llety llawn ar y safle, prydau bwyd, ffioedd arholiadau a llyfrau cofnodi perthnasol wedi’u cynnwys yn y pecyn.

Mae’r rhaglen benodol yma’n gyfle da i sicrhau lle ar Raglen Datblygu Hyfforddwyr uchel ei pharch Plas Menai sy’n dechrau ar 1af Ebrill 2019.

Mae hwn yn gyfle datblygiad personol gwych a allai arwain at yrfa yn y diwydiant gweithgareddau awyr agored. Mae hon yn raglen GYDA THÂL sydd hefyd yn cynnwys elfen o ddatblygiad personol, profiad yn y swydd a chyfle i ennill mwy o gymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 0300 3003112 / neu ewch i www.plasmenai.co.uk

Cyfle i ennill cymwysterau allweddol a gydnabyddir yn genedlaethol gan agor cyfleoedd gwaith byd-eang. Mae mwy na 90% o’n graddedigion ni’n mynd yn syth i waith. 

 

 

 

 

2.Windsurf

10-week Dinghy & Windsurfing Instructor Training Programme

Gain all the key Internationally recognised qualifications employers within the sector are looking for;

Dinghy Sailing | Windsurfing| Miscellaneous qualifications

Includes full board accommodation for the duration 

No pre-course qualifications required

£3,249.00

(incl. Tax)
IMG 3472

16-week Multi Outdoor Instructor Training Programme

Gain all the key Internationally recognised qualifications employers within the sector are looking for;

Dinghy Sailing | Windsurfing | Kayaking | Range of miscellaneous qualifications

Includes full board accommodation for the duration 

No pre-course qualifications required

£5,249.00

(incl. Tax)
2. Comp Crew Day Skip tbnl

22-week Multi Outdoor Instructor Training Programme

Gain all the key Internationally recognised qualifications employers within the sector are looking for; 

Cruising | Powerboating |Dinghy Sailing | Windsurfing | Kayaking | Range of miscellaneous qualifications 

Includes full board accommodation for the duration 

No pre-course qualifications required

£7,249.00

(incl. Tax)
Windsurfing Imp tbnl3

5-week Windsurfing Instructor Training Programme

Gain all the key Internationally recognised qualifications employers within the sector are looking for;

Windsurfing / Small selection of miscellaneous qualifications

Includes full board accommodation for the duration 

No pre-course qualifications required

£1,999.00

(incl. Tax)
Plas Menai 09 06 15 344

6 Week Dinghy Sailing Instructor Training Programme

Gain all the key Internationally recognised qualifications employers within the sector are looking for;

Dinghy Sailing / Small selection of miscellaneous qualifications

Includes full board accommodation for the duration 

No pre-course qualifications required

£1,999.00

(incl. Tax)