Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Plas Menai yw’r Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru ac un o’r canolfannau awyr agored mwyaf yn y DU. Rydym yn deall gofynion y diwydiant am hyfforddwyr amlddisgybledig llawn cymhelliant ac rydym wedi bod yn hyfforddi hyfforddwyr i fodloni’r gofynion hyn ers dros 30 o flynyddoedd. 

Mae ein henw da diguro, ein cyfleusterau gwych, ein hadnoddau helaeth a’n lleoliad trawiadol yn gwneud Plas Menai’n ddewis cyntaf gan y rhai sydd eisiau torri i mewn i’r diwydiant. Mae ein rhaglenni ni wedi’u cynllunio i’ch helpu chi i fanteisio i’r eithaf ar eich amser gyda ni, ac i sicrhau bod gennych chi’r sgiliau a’r cymwysterau priodol i gael gwaith yn y diwydiant.

  • Hyfforddwr Awyr Agored (Dingi, Gwyntsyrffio, Caiac)
  • Hyfforddwr Chwaraeon Dŵr (Dingi, Gwyntsyrffio)
  • Penwythnos Blasu i Hyfforddwyr

Ar gyfer y rhai ohonoch chi sydd eisoes wedi cyrraedd y lefel angenrheidiol a ddim ond eisiau dilyn un cymhwyster hyfforddi, mae ein cyrsiau hyfforddwyr safonol ar gael yma.

Os oes gennych chi ddiddordeb yn unrhyw rai o’n cyrsiau hyfforddi hyfforddwyr ac os hoffech siarad gyda rhywun am y cyfleoedd, cysylltwch â ni ar 0300 300 3113

CYFLEOEDD GWAITH

Os oes gennych chi gymhwyster hyfforddwr eisoes, ystyriwch wneud cais am ein Rhaglen Datblygu Hyfforddwr.