Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Recriwtio i’r Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr                  

Oes gennych chi angerdd dros weithio yn yr awyr agored?

Os oes, ac os oes gennych chi o leiaf un cymhwyster cydnabyddedig fel Hyfforddwr gan Gorff Rheoli Cenedlaethol ym maes chwaraeon antur awyr agored, mae gennym ni gyfle datblygiad personol gwych ar eich cyfer chi.

Plas Menai yw’r Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru. Rydyn ni wedi bod yn hyfforddi Hyfforddwyr Chwaraeon Dŵr ers dros 30 o flynyddoedd. Mae llawer ohonynt wedi mynd ymlaen i weithio yn y diwydiant, yn y DU ac ymhellach i ffwrdd, yn ogystal ag i rai o Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol mwyaf y DU. 

Ar hyn o bryd rydyn ni’n recriwtio pobl awyddus a brwdfrydig sy’n chwilio am gyfle datblygiad personol a allai arwain at yrfa yn y diwydiant Gweithgarwch Anturus Awyr Agored. Mae hon yn rhaglen gyda thâl ac mae hefyd yn cynnwys elfen o ddatblygiad personol, profiad yn y swydd a chyfle i ennill mwy o gymwysterau sy’n cael eu cydnabod gan y diwydiant.         

Fel aelod o’r Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr, cewch gyfle i gymryd rhan mewn nifer o ddyletswyddau yn y Ganolfan. Mae’r rhain yn cynnwys cynorthwyo gyda chynnal y rhaglenni gweithgarwch ar y dŵr ac ar y lan, dyletswyddau blaen tŷ yn y Ganolfan (derbynfa), gweithredu fel swyddog ar ddyletswydd gyda’r nos a thros nos, cadw’r Ganolfan yn lân a thaclus a chynorthwyo gyda chynnal a chadw offer y Ganolfan. 

Oriau’r Rhaglen – mae’r rhaglen yn hyblyg a byddwch yn cael lwfans i dalu am yr oriau rydych yn eu gweithio. I ddechrau bydd y rhaglen yn weithredol am 6 mis gyda’r posibilrwydd o’i hymestyn am 6 mis pellach os ydych chi wedi dangos agwedd briodol ac wedi ennill cymwysterau addas.                              

Eich Lwfans fydd £ 875.06 y mis.
Mae hyn yn seiliedig ar wythnos gyfartalog o 37 awr sy'n cynnwys 23 awr o waith cyflogedig, hyfforddiant a datblygiad personol

Mae llety llawn ar gael ar y safle am gyfradd ffafriol.              

 

Lleoliad: Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru – Plas Menai, Caernarfon.

Am ddisgrifiad swydd yn y Gymraeg, cliciwch yma, ac am ddisgrifiad swydd yn Saesneg, cliciwch yma.

 

Rydyn ni’n croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg, yn Saesneg neu yn ddwyieithog (yn unol â’ch dewis chi) neu mewn ieithoedd a fformatau eraill. Byddwn yn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi’i datgan fel eich dewis iaith ac ni fydd gohebu â ni yn y Gymraeg yn arwain at unrhyw oedi.

Ffoniwich Matt - 01248 673945 E-bost matthew.beaumont@sport.wales

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.