Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae’r cynllun hwn yn gyfle gwych i hyfforddwyr sydd wedi cymhwyso o’r newydd gael profiad gwerthfawr yn gweithio mewn canolfan awyr agored fawr ac ennill cymwysterau ychwanegol. Fel rhan greiddiol o’r tîm, byddwch yn dysgu gwybodaeth am bob agwedd ar sut mae canolfan genedlaethol yn gweithredu. Byddwch yn treulio llawer o amser yn hyfforddi dan gyfarwyddyd Uwch Hyfforddwr a bydd y rôl hefyd yn cynnwys gweithio yn y Dderbynfa, ymgymryd â dyletswyddau nos, tasgau cynnal a chadw’r tiroedd, rheoli’r storfa a dysgu sgiliau sylfaenol mewn cynnal a chadw offer awyr agored y Ganolfan. Hefyd byddwch yn cael cyfle i hyfforddi a gwella sgiliau eich cymwysterau presennol.             

MANTEISION

  • Contract 6-11 mis   
  • Lwfans misol ar ffurf CYFLOG
  • Llety a phrydau llawn yn cael eu darparu 
  • Gweithio ochr yn ochr â hyfforddwyr profiadol a chael cyfarwyddyd ganddynt
  • Cyfleoedd hyfforddi i ennill cymwysterau ychwanegol    
  • Talu ffioedd hyfforddi ac asesu
  • Defnydd am ddim o gyfleusterau hamdden ac offer awyr agored y Ganolfan 

I gymhwyso am y cynllun yma mae’n rhaid i chi fod ag un cymhwyster hyfforddi eisoes. 

YMGEISIO AM Y RHAGLEN