Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

CYRSIAU 

Cyfle i ddysgu gan y goreuon ar un o’n cyrsiau chwaraeon dŵr hynod boblogaidd. Os ydych chi eisiau dysgu rhywbeth newydd neu ddatblygu eich lefel bresennol o sgiliau, bydd ein tîm hyfforddi proffesiynol a chyfeillgar yn eich helpu chi i wneud cynnydd mewn dim o dro. Mae’r cyrsiau i gyd yn cael eu cynnal yn unol â chanllawiau cyrff rheoli cenedlaethol a’u dysgu mewn grwpiau bychain. Mae’r safonau gofynnol a’r gofynion ymlaen llaw yn cael eu datgan yn glir yn nisgrifiad pob cwrs ac mae’n hanfodol eich bod wedi cyrraedd y safon ofynnol neu â’r gofynion ymlaen llaw angenrheidiol cyn cyrraedd y Ganolfan. Os oes gennych chi unrhyw amheuaeth am eich addasrwydd ar gyfer cwrs penodol, ffoniwch y Ganolfan a byddwn yn fwy na pharod i’ch cynghori chi.

Aros yn y Ganolfan – Cyrsiau dibreswyl ydi’r rhai sydd wedi’u rhestru i gyd. Os ydych chi eisiau aros yn y Ganolfan, cofiwch ychwanegu’r pecyn preswyl wrth archebu. Mae hwn yn cynnwys llety llawn a phrydau bwyd ac mae’n cynnig gwerth rhagorol am arian.

Dylai ein nodiadau croeso ddarparu popeth y mae arnoch angen ei wybod cyn i chi gyrraedd. er hynny, os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am rywbeth, bydd ein tîm archebu cyfeillgar a pharod i helpu’n fwy na bodlon ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi. Ffoniwch ar 0300 300 3113.