Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae’r alldaith caiacio môr saith diwrnod yma ar Ynysoedd Lorn yn cynnig rhwyfo trawiadol iawn mewn amgylchedd anghysbell a hardd. Mae Ynysoedd Lorn yn labyrinth gwych o ynysoedd rhwng Oban a Jura ac yn cynnwys ynysoedd Seil, Easdale, Luing, Lunga, Shuna, Torsa a Belnahua.

Bydd llwybr y daith yn dibynnu llawer iawn ar y tywydd a’r llanwau, ond er mwyn sicrhau bod pawb yn manteisio i’r eithaf ar y daith, mae’n hanfodol eich bod chi’n cyrraedd y safon ofynnol (gweler y panel ar y dde).

Y prif nod yw darparu taith caiacio môr bleserus, gyda ffocws ar ystyriaethau cynllunio trip, materion diogelwch a sgiliau mordwyo/gwaith siart.

Byddwn yn gyrru i farina bychan Croabh Haven, i’r de o Oban, ble byddwn yn pacio ein cychod ac yn mynd tua’r gorllewin. Os bydd y tywydd yn caniatáu, dylai fod yn bosib teithio ar draws Corryvrechan, ‘gwlff y cŵn llwyd’, Swnt Cuan a theithio o dan y bont dros yr Atlantig, gan ddefnyddio’r llanw er mantais i ni ac allan i’r Garvellachs.

Bydd y daith yn un hunangynhaliol a byddwch yn gwersylla yn y gwyllt drwy gydol y siwrnai, gydag ychydig o bysgota a gwylio bywyd gwyllt ar hyd y ffordd. Ar dripiau blaenorol, rydyn ni wedi llwyddo i rwyfo’n agos at heulforgwn a morfilod minc.

Er nad ydyn ni’n gallu rheoli’r tywydd, fe fyddwn yn gwneud y gorau o beth bynnag gaiff ei daflu atom ni.    

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am eich addasrwydd ar gyfer y cwrs yma neu unrhyw ymholiad technegol, cofiwch anfon e-bost at Huw Jones huw.jones@sport.wales. Bydd Huw yn ceisio ateb eich e-bost cyn gynted â phosib.  


Paratoi ar gyfer eich taith 

Nodiadau Cyfarwyddyd Teithiau

Ffurflen Teithiau


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

Rough Water Handling - Doug Cooper

Sea Kayak: A Manual for Intermediate and Advanced Sea Kayakers - Gordon Brown

Nid ydym yn stocio’r cyhoeddiadau yma ar hyn o bryd. Er hynny, maent ar gael i’w prynu’n uniongyrchol gan Pesda Press ac ar Amazon.


← Yn ôl i Caiacio Môr

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 8 diwrnod (Sadwrn - Sadwrn)

Amser: 0830-2345

Safonau Gofynnol: Rhaid i chi allu rhwyfo caiac llawn am hyd at 5 awr y dydd a bod yn fodlon cysgu allan mewn lleoliad anghysbell /gwyllt.

Oedran Gofynnol: 18 oed. 

Archebu Nawr