Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Dyma wythnos berffaith fel cyflwyniad cyffredinol i rwyfo môr. Byddwn yn treulio amser yn eich cyflwyno chi i sgiliau trin cwch sylfaenol a sgiliau morwriaeth ond hefyd byddwn yn eich cyflwyno chi i ffactorau eraill fel cynllunio taith, ystyriaethau o ran y llanw a’r tywydd, cadw llygad am fywyd gwyllt, siwrneio, coginio a chwilio am fwyd, gyda’r nod o feithrin eich sgiliau sylfaenol, eich hyder a’ch gwybodaeth am grefft yr arfordir mewn caiac fel eich bod yn gallu mynd ar deithiau byr ac archwilio’r arfordir yn ddiogel o safbwynt newydd. Wythnos gwbl fythgofiadwy.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am eich addasrwydd ar gyfer y cwrs yma neu unrhyw ymholiad technegol, cofiwch anfon e-bost at Huw Jones huw.jones@sport.wales. Bydd Huw yn ceisio ateb eich e-bost cyn gynted â phosib.  

NODWCH: Yn anffodus, o ganlyniad i waith cynnal a chadw adferol, nid yw'r pwll nofio ar y safle yn ddi-ddefnydd ar hyn o bryd. Bydd y hyfforddwyr yn mynd â chi i leoliad arall.


Y Camau Nesaf: Bydd yr wythnos hon yn sylfaen wych ar gyfer adeiladu a datblygu eich sgiliau arni. Rydym yn argymell eich bod yn mynd ar deithiau arfordirol byr mewn tywydd llonydd gyda chwmni er mwyn cadarnhau’r hyn rydych chi wedi’i ddysgu. Wrth i chi fagu hyder, efallai y byddwch eisiau camu ymlaen i’r lefel nesaf drwy ddatblygu eich sgiliau ymhellach ar naill ai ein cwrs wythnos – Datblygu Eich Caiacio Môr neu’r cwrs penwythnos.  


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

Sea Kayak Handling - Doug Cooper

Nid ydym yn stocio’r cyhoeddiad yma ar hyn o bryd. Er hynny, mae ar gael i’w brynu’n uniongyrchol gan Pesda Press ac o siopau eraill.  


←Yn ôl i Caiacio Môr

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 5 diwrnod

Amser: 0915-1700

Safonau Gofynnol: Dim

Oedran Gofynnol: 16 oed

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr