Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Ewch â’ch rhwyfo i’r lefel nesaf ar y cwrs cynnydd 5 diwrnod yma i wella eich sgiliau rhwyfo môr. Does dim agenda benodol ar gyfer yr wythnos ond cewch gyfle i rwyfo mewn lleoliadau amrywiol. Mae arfordir Gogledd Cymru ac Ynys Môn yn enwog am rai o’r lleoliadau caiacio môr gorau yn y byd, sy’n golygu bod digon o opsiynau bob amser, beth bynnag yw’r tywydd. 

Bydd eich sgiliau rhwyfo’n datblygu wrth i ni fynd â chi i ddyfroedd mwy heriol, gan eich cyflwyno i rasys llanwol a rhaeadrau bychain. Hefyd byddwn yn gweithio ar eich sgiliau rholio gyda sesiwn yn y pwll. Byddwn hefyd yn rhoi sylw i fordwyo arfordirol, cynllunio llanwol a thripiau, a hefyd datblygu eich sgiliau crefftau’r arfordir. Erbyn diwedd yr wythnos, byddwch yn barod i ymgymryd â thripiau arfordirol mwy heriol. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am eich addasrwydd ar gyfer y cwrs yma neu unrhyw ymholiad technegol, cofiwch anfon e-bost at Huw Jones huw.jones@sport.wales. Bydd Huw yn ceisio ateb eich e-bost cyn gynted â phosib.    

NODWCH: Yn anffodus, o ganlyniad i waith cynnal a chadw adferol, nid yw'r pwll nofio ar y safle yn ddi-ddefnydd ar hyn o bryd. Bydd y hyfforddwyr yn mynd â chi i leoliad arall.


Y Camau Nesaf: Rydym yn argymell eich bod yn cryfhau eich sgiliau drwy fynd ar dripiau diwrnod arfordirol wedi’u cynllunio’n ofalus mewn cwmni. Neu, os ydych chi wedi gwirioni ac yn awyddus i fynd ar daith ond yn ansicr ble i ddechrau, mae Taith Menai yn gyflwyniad perffaith i deithiau caiacio môr ac mae’n defnyddio’r Ganolfan fel y prif leoliad ond hefyd yn cynnwys taith dridiau, dwy noson yn lleol.     


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

Rough Water Handling - Doug Cooper

Nid ydym yn stocio’r cyhoeddiad hwn ar hyn o bryd. Er hynny, mae ar gael i’w brynu’n uniongyrchol gan Pesda Press ac o siopau eraill.


← Yn ôl i Caiacio Môr

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 5 Diwrnod

Amser: 0915-1700

Safonau Gofynnol: Dylech fod yn gyfforddus yn rhwyfo ymlaen ac yn trin caiac môr mewn amodau cymedrol a gallu troi’n llym   

Oedran Gofynnol:16 oed 

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr