Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Gydag amser cyfyngedig, bydd y penwythnos hwn yn canolbwyntio’n bennaf ar ddarparu cyflwyniad sylfaenol i gaiacio môr. Ar ôl sesiwn cyflwyniadol yn y pwll er mwyn i chi ddod yn gyfarwydd â’r cychod, byddwch yn mynd i’r storfa caiacs i ddewis eich caiac ar gyfer y penwythnos ac yn ei baratoi fel ei fod yn eich ffitio’n gyfforddus. Bydd yr amser ar y dŵr yn cael ei dreulio’n eich cyflwyno chi i ddulliau rhwyfo sylfaenol a sgiliau diogelwch ac achub. Erbyn diwedd y penwythnos, dylech fod yn gyfforddus yn rhwyfo ymlaen a bod â sgiliau sylfaenol a dealltwriaeth i ddechrau cynllunio siwrnai fer mewn amodau tawel.     

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am eich addasrwydd ar gyfer y cwrs yma neu unrhyw ymholiad technegol, cofiwch anfon e-bost at Huw Jones huw.jones@sport.wales. Bydd Huw yn ceisio ateb eich e-bost cyn gynted â phosib.

NODWCH: Yn anffodus, o ganlyniad i waith cynnal a chadw adferol, nid yw'r pwll nofio ar y safle yn ddi-ddefnydd ar hyn o bryd. Bydd y hyfforddwyr yn mynd â chi i leoliad arall.     


Y Camau Nesaf: Dyma gyflwyniad gwych i sgiliau rhwyfo môr a thrin cwch sylfaenol ac mae mynd ar siwrneiau byr mewn amodau tawel, gyda chwmni, yn ffordd wych o gadarnhau’r hyn rydych chi wedi’i ddysgu yn ystod y penwythnos yma. Wrth i chi fagu hyder, efallai y byddwch yn dymuno ystyried Wythnos Darganfod Caiacio Môr sy’n rhoi llawer mwy o amser ar y dŵr i feithrin eich sgiliau a’ch hyder ac sy’n cynnig cyngor manylach ar gynllunio tripiau a chynllunio sefyllfaoedd.         


Y Deunydd Darllen a Argymhellir 

Sea Kayak Handling - Doug Cooper

Nid ydym yn stocio’r cyhoeddiad yma ar hyn o bryd. Er hynny, mae ar gael i’w brynu’n uniongyrchol gan Pesda Press ac o siopau eraill.  


← Yn ôl i Caiacio Môr

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 2 diwrnod

Amser: 0915-1700

Safonau Gofynnol: Dim 

Oedran Gofynnol: 16 oed 

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr