Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Gydag amser cyfyngedig, mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar wella eich sgiliau caiacio môr drwy eich cael chi allan ar y dŵr cyn gynted â phosib. Felly mae’n hanfodol eich bod yn cyrraedd y safonau gofynnol (gweler y panel ar y dde) i wneud yn siŵr bod pawb yn manteisio i’r eithaf ar y penwythnos. Gyda chyfoeth o leoliadau rhwyfo trawiadol ar gael, cewch gyfle i rwyfo mewn lleoliad gwahanol bob dydd, gyda phob lleoliad yn cynnig cyfres newydd o heriau i brofi a datblygu eich sgiliau rhwyfo. Hefyd byddwn yn ceisio cynnwys rhywfaint o fordwyo arfordirol a chynllunio llanwol a llwybr. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am eich addasrwydd ar gyfer y cwrs yma neu unrhyw ymholiad technegol, cofiwch anfon e-bost at Huw Jones huw.jones@sport.wales. Bydd Huw yn ceisio ateb eich e-bost cyn gynted â phosib.  

NODWCH: Yn anffodus, o ganlyniad i waith cynnal a chadw adferol, nid yw'r pwll nofio ar y safle yn ddi-ddefnydd ar hyn o bryd. Bydd y hyfforddwyr yn mynd â chi i leoliad arall.


Y Camau Nesaf: Rydym yn argymell eich bod yn treulio rhywfaint o amser yn cryfhau’r sgiliau rydych chi wedi’u dysgu, drwy fynd ar dripiau arfordirol mewn cwmni. Os ydych chi’n teimlo y byddai ychydig mwy o amser dan gyfarwyddyd ein hyfforddwyr yn fuddiol cyn mynd allan ar eich pen eich hun, mae’r wythnos Datblygu eich Caiacio Môr yn opsiwn da a bydd yn rhoi llawer mwy o amser i chi ar y dŵr gyda’n hyfforddwyr. Neu os ydych chi’n teimlo’n barod i wynebu taith fechan, gallai Taith Menai fod yn ddelfrydol i chi.  


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

Rough Water Handling - Doug Cooper

Nid ydym yn stocio’r cyhoeddiad yma ar hyn o bryd. Er hynny, mae ar gael i’w brynu’n uniongyrchol gan Pesda Press ac o siopau eraill.  


←Yn ôl i Caiacio Môr

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 5 diwrnod

Amser: 0915-1700

Safonau Gofynnol: Dylech fod yn gyfforddus yn rhwyfo ymlaen ac yn trin caiac môr mewn amodau cymedrol a gallu troi’n llym   

Oedran Gofynnol: 16 oed 

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr