Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyfle i fireinio a gwella mân bwyntiau eich sgiliau rhwyfo ar y penwythnos caiacio môr uwch yma. Gyda ffocws ar ganfod dŵr cyflym er mwyn profi eich sgiliau, mae’r heriau rhwyfo posib yn cynnwys rasys llanwol, rhaeadrau, pyllau tro a thonnau sefyll. Mae’r opsiynau ar gyfer lleoliadau’n cynnwys Pwll Ceris, Ynys Arw ac Ynys Lawd, Swnt Rhoscolyn a Phenrhyn Mawr, gan ddibynnu ar y tywydd ac ar safon gyffredinol y grŵp. Mae’n hanfodol eich bod chi wedi cyrraedd safon sy’n sicrhau bod pawb yn cael y gorau o’r penwythnos yma.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am eich addasrwydd ar gyfer y cwrs yma neu unrhyw ymholiad technegol, cofiwch anfon e-bost at Huw Jones huw.jones@sport.wales. Bydd Huw yn ceisio ateb eich e-bost cyn gynted â phosib.  


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

Rough Water Handling - Doug Cooper

Nid ydym yn stocio’r cyhoeddiad yma ar hyn o bryd. Er hynny, mae ar gael i’w brynu’n uniongyrchol gan Pesda Press ac o siopau eraill.  


← Yn ôl i Caiacio Môr

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 2 ddiwrnod

Amser: 0915-1700

Safonau Gofynnol: Rhaid i chi allu trin caiac môr mewn gwyntoedd cymedrol i arw a gallu rholio 

Oedran Gofynnol:16 oed 

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr