Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyfle i ddysgu sut i rolio’n gadarn ac yn gyson yn y clinig rholio undydd yma.                      

Mae gallu rholio’n gyson mewn sefyllfaoedd mewn bywyd go iawn yn helpu i fagu hyder a chynnig posibiliadau newydd ar gyfer mynd â’ch rhwyfo i’r lefel nesaf mewn amodau mwy heriol.                      

Mae’r clinig undydd yma’n cael ei gynnal yn ein pwll nofio cynnes dan do ac mae ar gyfer y rhai sydd ddim yn rholio a’r rhai sydd eisiau gwella neu berffeithio eu techneg.

Bydd ein hyfforddwyr yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau, props ac adborth fideo i’ch helpu chi i rolio’n ddibynadwy. Er nad ydyn ni’n gallu gwarantu y byddwch yn gallu rholio ar ddiwedd y dydd, byddwch yn gadael gyda fframwaith yn ei le a fydd yn eich helpu chi i gyrraedd eich nod o rolio’n ddibynadwy.                                                      

Dewch â’r canlynol gyda chi: Gogls neu fasg deifio a’ch rhwyf eich hun os oes gennych chi un.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am eich addasrwydd ar gyfer y cwrs yma neu unrhyw ymholiad technegol, cofiwch anfon e-bost at Huw Jones huw.jones@sport.wales. Bydd Huw yn ceisio ateb eich e-bost cyn gynted â phosib.  

NODWCH: Yn anffodus, o ganlyniad i waith cynnal a chadw adferol, nid yw'r pwll nofio ar y safle yn ddi-ddefnydd ar hyn o bryd. Bydd y hyfforddwyr yn mynd â chi i leoliad arall.

 


Y Camau Nesaf

Ar ôl i chi ddysgu rholio’n ddibynadwy, mae posibiliadau ar gyfer wynebu amodau mwy heriol ar gael i chi. Beth am roi cynnig ar ein cyrsiau eraill - penwythnos Roc a Rôl Pwll Ceris neu Saffari Syrffio Caiacs -neu eich cyflwyno eich hun i deithiau gydag wythnos Taith Menai.           


← Yn ôl i Caiacio Môr

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 1 Diwrnod

Asmer: 1000-1700

Safonau Gofynnol: Dim

Oedran Gofynnol: 16 oed  

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr