Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Ar gyfer y rhai ohonoch chi gyda digon o brofiad bywyd ac sydd ddim yn barod i roi eich esgidiau i gadw eto ac yn dal i chwilio am rywbeth newydd i roi cynnig arno, ystyriwch ein penwythnos rhwyfo môr i bobl hŷn. Bydd hwn yn gyflwyniad ar lefel eithaf sylfaenol ond, o gofio am natur caiacio môr, dylech fod yn rhesymol ystwyth ac yn ddigon heini yn gorfforol i rwyfo drwy gydol y penwythnos. 

Dyma gwrs mwy hamddenol na rhai o’n penwythnosau eraill ac i ddechrau byddwn yn eich cyflwyno chi i’r cychod a sut i’w paratoi i’ch ffitio chi’n gyfforddus. Wedyn byddwn yn mynd allan ar y dŵr i ddysgu technegau rhwyfo sylfaenol. Gan ddibynnu ar y tywydd, gall hyn fod o flaen y Ganolfan ar Afon Menai neu byddwn yn gyrru i leoliad arall. Bydd yr ail ddiwrnod yn cael ei dreulio mewn lleoliad o’r Ganolfan, gan deithio siwrnai fer i gyrraedd dyfroedd arfordirol cysgodol. Bydd y penwythnos hefyd yn rhoi sylw i fordwyo sylfaenol a chynllunio llwybr, sy'n cynnwys darllen siartiau a thablau llanw.

Mae’r cwrs yma’n benodol ar gyfer pobl 55+ oed sydd heb wneud unrhyw rwyfo o’r blaen. Os ydych chi’n rhwyfwr hyderus a medrus, sy’n digwydd bod yn 55+ oed, cewch archebu lle ar unrhyw rai o’n cyrsiau eraill sy’n berthnasol i’ch safon chi.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am eich addasrwydd ar gyfer y cwrs yma neu unrhyw ymholiad technegol, cofiwch anfon e-bost at Huw Jones huw.jones@sport.wales. Bydd Huw yn ceisio ateb eich e-bost cyn gynted â phosib.  

NODWCH: Yn anffodus, o ganlyniad i waith cynnal a chadw adferol, nid yw'r pwll nofio ar y safle yn ddi-ddefnydd ar hyn o bryd. Bydd y hyfforddwyr yn mynd â chi i leoliad arall.


Y Camau Nesaf: Os ydych chi wedi mwynhau’r cwrs yma, ac os ydych yn teimlo’n ddigon heini i wynebu ychydig mwy o her, bydd ein penwythnos Rhyfo Môr I Bobl Hŷn Sy'n Fwy Profiadol yn adeiladu ar y sgiliau sy’n cael sylw yn ystod y penwythnos yma ac yn cyflwyno sgiliau newydd ac amodau mwy heriol.  


Y Deunydd Darllen a Argymhellir 

Sea Kayak Handling - Doug Cooper

Nid ydym yn stocio’r cyhoeddiad yma ar hyn o bryd. Er hynny, mae ar gael i’w brynu’n uniongyrchol gan Pesda Press ac o siopau eraill


← Yn ôl i Caiacio Môr

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 2 ddiwrnod

Amser: 0915-1700

Safonau gofynnol: Dim

Oedran Gofynnol: 55 oed  

Archebu Nawr