Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae’r penwythnos yma’n ddilyniant perffaith i’r penwythnos cyflwyniadol i Rwyfo Môr Hŷn a bydd yn dilyn thema cyffredinol dyfarniad medrusrwydd Môr 3* UKCC (ond heb y rholio).

Byddwch yn treulio deuddydd llawn ar y dŵr gan ddechrau ar siwrneiau byr lle byddwch yn cael eich cyflwyno i sgiliau newydd fel llusgo, mordwyo top dec a gweithio mewn dyfroedd llanwol.

Gyda chyfoeth o leoliadau rhwyfo trawiadol ar gael, bydd cyfle i chi rwyfo mewn lleoliad gwahanol bob dydd ac efallai y bydd cyfle i ddefnyddio a gwella eich sgiliau mewn amodau mwy heriol, fel lansio a glanio drwy syrff bychan a gwyntoedd hyd at 15 milltir yr awr.  

Mae’r cwrs yma’n benodol ar gyfer pobl 55+ oed 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am eich addasrwydd ar gyfer y cwrs yma neu unrhyw ymholiad technegol, cofiwch anfon e-bost at Huw Jones huw.jones@sport.wales. Bydd Huw yn ceisio ateb eich e-bost cyn gynted â phosib. 

NODWCH: Yn anffodus, o ganlyniad i waith cynnal a chadw adferol, nid yw'r pwll nofio ar y safle yn ddi-ddefnydd ar hyn o bryd. Bydd y hyfforddwyr yn mynd â chi i leoliad arall.


Y Deunydd Darllen a Argymhellir 

Rough Water Handling - Doug Cooper

Nid ydym yn stocio’r cyhoeddiad yma ar hyn o bryd. Er hynny, mae ar gael i’w brynu’n uniongyrchol gan Pesda Press ac o siopau eraill. 


← Yn ôl i Caiacio Môr

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 2 ddiwrnod

Amser: 0915-1700

Safornau Gofynnol: Dylech allu trin caiac môr (i unrhyw gyfeiriad) o amgylch rhwystrau ar ddŵr gwastad gan ddefnyddio gradd gymharol o falans i gadw’r caiac ar ei ochr a bod yn gyfarwydd â dau ben achub caiac môr. 

Oedran Gofynnol: 55 oed 

Archebu Nawr