Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyfle i ddysgu byw allan o’ch caiac – Os ydych chi’n teimlo bod gennych chi’r sgiliau trin cwch i fynd ar daith fer ond dim digon o brofiad i gynllunio a threfnu trip, mae’r wythnos yma’n gyflwyniad perffaith i deithiau caiacio môr, gan roi sylw i’r holl hanfodion gofynnol er mwyn cynllunio trip dros nos llwyddiannus neu drip am sawl diwrnod.

Dan gyfarwyddyd ein hyfforddwyr caiacio profiadol, byddwch yn treulio’r deuddydd cyntaf yn paratoi ar gyfer y daith, yn dysgu am fordwyo arfordirol, llanwau, y tywydd, llunio llwybr, pacio ar gyfer trip, pa fwyd i fynd gyda chi, beth allwch chi ddod o hyd iddo a phuro dŵr, a hefyd cynllunio sefyllfaoedd h.y. beth i’w wneud os bydd sgeg yn torri, neu os byddwch yn colli polyn pabell.

Hefyd byddwch yn treulio amser allan ar y dŵr yn perffeithio eich sgiliau ac yn ymarfer rhwyfo gyda chaiac llawn, cyn cychwyn ar y bore Mercher am ddwy noson yn gwersylla yn y gwyllt ar daith. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am eich addasrwydd ar gyfer y cwrs yma neu unrhyw ymholiad technegol, cofiwch anfon e-bost at Huw Jones huw.jones@sport.wales. Bydd Huw yn ceisio ateb eich e-bost cyn gynted â phosib.


Paratoi ar gyfer eich taith 

Nodiadau Cyfarwyddyd Teithiau


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

Sea Kayak Handling -Doug Cooper

Nid ydym yn stocio’r cyhoeddiad yma ar hyn o bryd. Er hynny, mae ar gael i’w brynu’n uniongyrchol gan Pesda Press ac o siopau eraill.  


← Yn ôl i Caiacio Môr

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 5 ddiwrnod

Amser: 0915-1700

Safonau Gofynnol: Rhaid i chi allu rhwyfo caiac llawn am hyd at 5 awr y dydd a bod yn fodlon cysgu allan mewn lleoliad anghysbell /gwyllt

Oedran Gofynnol: 18 oed. 

Archebu Nawr