Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae’r cwrs Cwch Diogelwch deuddydd yma gan yr RYA yn angenrheidiol cyn dilyn cwrs Hyfforddwr Uwch yr RYA ac yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw un sydd eisiau cynorthwyo fel swyddog diogelwch neu achub wrth gefn yn ei glwb hwylio lleol. Yn ystod penwythnos y cwrs, byddwch yn dysgu sut i achub ac adfer amrywiaeth o gerbydau dŵr yn ddiogel, a hefyd sut i sefydlu a rheoli system lusgo.

Pwyntiau dysgu allweddol: Paratoi, trin cwch, achub dingi, achub gwyntsyrffiwr, achub caiac neu ganŵ, llusgo, gweithdrefnau diwedd dydd, diogelwch, addasrwydd cerbyd, ffactorau lleol, cyfathrebu, achub defnyddwyr eraill y dŵr. 


Y Deunydd Darllen a Argymhellir  

RYA Safety Boat Handbook (G16)

RYA Powerboat Logbook (G20) 


← Yn ôl i Cychod Pŵer

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 2 ddiwrnod

Amser: 0915-1700

Tystysgrif: RYA Safety Boat  

Safonau Gofynnol: RYA Cychod Pŵer Lefel 2 a dealltwriaeth sylfaenol o gychod hwylio a gwyntsyrffwyr  

Oedran Gofynnol: 16 yrs. 

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr