Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Dyma gwrs ar gyfer y rhai sydd eisiau gyrru cychod pŵer mwy, a mwy pwerus, ar ddyfroedd arfordirol. Bydd y cwrs ymarferol yma’n adeiladu ar eich sgiliau gyrru presennol ac yn datblygu eich sgiliau trin cwch pŵer mewn amodau mwy heriol. Bydd hefyd yn rhoi sylw i lunio llwybr a mordwyo ac yn rhoi cyngor ac awgymriadau ymarferol i chi ar beth i’w wneud mewn sefyllfa o argyfwng.     

Erbyn diwedd y penwythnos dylech fod â sgiliau i gynllunio a gweithredu llwybr arfordirol byr yn ystod y dydd yn hyderus.

Pwyntiau dysgu allweddol: Cynllunio diwrnod yn morio, paratoi cwch, trin cwch, peilota, llunio llwybr, achub person sydd wedi syrthio i’r dŵr


Y Deunydd Darllen a Argymhellir 

RYA Powerboat Logbook (G20) 


← Yn ôl i Cychod Pŵer

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 2 Days

Amser: 0915-1700

Tystysgrif: RYA Intermediate Powerboat 

Safonau Gofynnol: Trin cwch ar ddyfroedd arfordirol hyd at safon RYA Cwch Pŵer Lefel 2. Argymhellir hefyd bod gennych chi wybodaeth theori gadarn hyd at safon Capten Dydd, tystysgrif cymorth cyntaf ddilys a Thrwydded Gweithredwr Radio VHF.

Oedran Gofynnol: 16 oed.

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr