Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Bydd y cyflwyniad ymarferol hwn i yrru cychod pŵer yn dysgu i chi’r sgiliau sylfaenol sy’n angenrheidiol i weithredu cwch pŵer yn ddiogel ac yn hyderus mewn dyfroedd arfordirol. Byddwch yn dechrau drwy ddatblygu eich sgiliau trin cwch agos ar gyflymder isel cyn cael eich cyflwyno i yrru ar gyflymder plaenio. Hefyd byddwch yn rhoi sylw i gynnal a chadw injan sylfaenol, gwaith siart, rheoliadau gwrthdrawiadau, llanwau a’r tywydd.

ICC - Bydd cwblhau’r cwrs hwn yn galluogi i chi wneud cais am ICC arfordirol ar gyfer Pŵer hyd at 10m. I gael mwy o wybodaeth am sut i ymgeisio am ICC, ewch i wefan yr RYA

Pwyntiau dysgu allweddol: Lansio ac adfer, trin cwch, cysylltu wrth fwi, angori, gadael a dod ochr yn ochr, achub person sydd wedi syrthio i’r dŵr


Y Camau Nesaf:  Os ydych chi’n awyddus i ddatblygu eich sgiliau gyrru cwch pŵer ymhellach, y cwrs dilynol yw RYA Cychod Pŵer Canolraddol. Argymhellir bod gennych chi wybodaeth theori hyd at lefel Capten Dydd cyn ymgymryd â’r cwrs Canolraddol.                  


Y Deunydd Darllen a Argymhellir 

RYA Powerboat Logbook (G20)


← Yn ôl i Cychod Pŵer

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 2 ddiwrnod

Amser: 0915-17.00

Tystysgrif: RYA Powerboat Level 2

Safonau Gofynnol: Dim

Oedran Gofynnol: 16 oed

Llun Pasbort: Mae ei angen ar gyfer rhoi eich tystysgrif i chi 

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr