Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyfle i wella eich techneg gwyntsyrffio ar y cwrs penwythnos ymarferol yma. Yn ystod y penwythnos, ein nod ni yw rhoi sylw i’r canlynol:

RYA Gwyntsyrffio Canolraddol: Nod y cwrs hwn yw gwella eich techneg a’ch hyder drwy gyflwyno sgiliau newydd gan gynnwys y dechrau ar y traeth a’ch cyflwyno i harnais a strapiau traed. RYA Llwybr Gwyntsyrffio

Pwyntiau dysgu allweddol: tacio a starn-ogamu cyflymach, rheoli blastio, defnydd o harnais a strapiau traed.                  

Mae ein hyfforddwyr profiadol a brwdfrydig bob amser yn awyddus i rannu eu hangerdd dros wyntsyrffio a bydd y penwythnos yma’n llawn awgrymiadau a chyngor doeth i’ch helpu i ddatblygu eich gwyntsyrffio a pherffeithio eich sgiliau.                                            


Y Camau Nesaf: Nid ydym yn cynnal unrhyw gyrsiau gwyntsyrffio uwch, oherwydd natur anwadal y tywydd. Fodd bynnag, os ydych chi’n awyddus i ddatblygu eich sgiliau ymhellach, rhowch wybod i ni, oherwydd efallai y byddwn yn gallu eich rhoi chi ar gwrs hyfforddi byr ar fyr rybudd ac ar hyn o bryd rydym yn creu bas data o’r rhai fyddai â diddordeb mewn mynychu. 

I gael gwybod ble mae eich clwb hwylio agosaf, ewch i wefan yr RYA.


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

RYA National Windsurfing Scheme Syllabus & Logbook (G47)


← Yn ôl i Gwyntsyrffio

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 2 ddiwrnod

Amser: 0915-1700

Tystysgrifau: RYA Intermediate Windsurfing

Safonau Gofynnol: Sgiliau a gwybodaeth hyd at safon Dechrau Gwyntsyrffio

Oedran Gofynnol: 16 oed. 

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr