Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyfle i ddysgu gwyntsyrffio ar y cwrs penwythnos ymarferol yma. Yn ystod y penwythnos, ein nod ni yw rhoi sylw i’r canlynol:

RYA Dechrau Gwyntsyrffio: Mae’r cwrs hwn yn eich cyflwyno chi i sylfeini gwyntsyrffio ac, erbyn diwedd y penwythnos, dylech allu hwylio i leoliad penodol ar y dŵr a dychwelyd i’ch man cychwyn. RYA Llwybr Gwyntsyrffio

Pwyntiau dysgu allweddol: trin rig, cadw cydbwysedd, safiad sylfaenol, hwylio ar draws y gwynt a throi’r bwrdd.                

Bydd ein hyfforddwyr brwdfrydig yn eich arwain chi drwy’r gwahanol elfennau o’r cwrs Dechrau Gwyntsyrffio, gan ddechrau gyda sesiwn ar yr efelychwr ar y tir cyn mynd allan ar y dŵr.                                           


Y Camau Nesaf: Mae’r penwythnos hwn yn gyflwyniad perffaith i wyntsyrffio. I ddatblygu eich hwylio ymhellach, rydym yn argymell eich bod yn ymuno â’ch clwb gwyntsyrffio lleol i helpu i gadarnhau beth rydych chi wedi’i ddysgu ac wedyn ystyried dod ar ein penwythnos Datblygu eich Gwyntsyrffio    

I gael gwybod ble mae eich clwb agosaf, ewch i wefan yr RYA.


Y Deunydd Darllen a Argymhellir 

RYA National Windsurfing Scheme Syllabus & Logbook (G47)


← Yn ôl i Gwyntsyrffio

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 2 ddiwrnod

Amser: 0915-1700

Tystysgrifau: RYA Start Windsurfing 

Safonau Gofynnol: Dim

Oedran Gofynnol: 16 oed. 

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr