Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Yn ystod y cwrs hwylio dingi mwy profiadol ymarferol yma sy’n para pum diwrnod, cewch gyfle i lywio dingis a bod yn aelod o griw, ac ymarfer a chadarnhau eich technegau hwylio. Bydd yr wythnos yn ceisio rhoi sylw i’r canlynol:

RYA Gwell Hwylio (Lefel 3): Mae’r cwrs hwn yn pontio’r bwlch rhwng Dechrau Hwylio a Sgiliau Sylfaenol a’r pum modiwl hwylio dingi uwch, drwy gadarnhau eich sgiliau, helpu i feithrin eich hyder a chefnogi datblygiad techneg dda a hwylio annibynnol. Hefyd efallai y bydd yn darparu cyflwyniad byr i rai o’r modiwlau hwylio uwch amrywiol. 

Sgiliau Morwriaeth: Mae pwyslais y cwrs hwn ar gynyddu hunanddibyniaeth a gallu’r morwyr i wneud penderfyniadau, drwy dreulio amser yn datblygu eich sgiliau trin cwch a symud mewn ffordd forwrol. Mae’r sgiliau’n cynnwys dod ochr yn ochr, achub person sydd wedi syrthio i’r dŵr a riffio ar y dŵr. 

Pwyntiau dysgu allweddol: Hwylio’n effeithlon gan ddefnyddio’r Pum Hanfod, cyflwyniad i hwyliau trisgwar, troi drosodd sych, gwella tacio a starn-ogamu, riffio ar y dŵr, achub person sydd wedi syrthio i’r dŵr, angori a dod ochr yn ochr.  

Gan ddefnyddio eu gwybodaeth leol am y llanw a’r tywydd, bydd ein hyfforddwyr hynod brofiadol yn sicrhau eich bod yn cael y gorau allan o’r wythnos, beth bynnag yw’r tywydd.    


Y Camau Nesaf:Bydd yr wythnos yma’n sylfaen gadarn i chi ddatblygu eich hwylio’n annibynnol arni. Pan fyddwch yn teimlo’n hyderus yn y sgiliau rydych chi wedi’u dysgu, ystyriwch herio eich sgiliau ymhellach yn ystod ein penwythnos Morwriaeth a Hwyliau Trisgwar neu ein penwythnos Undyn Mwy Profiadol.                   

I gael gwybod ble mae eich clwb hwylio agosaf, ewch i wefan yr RYA.


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

RYA Dinghy Sailing Beginners Handbook (G3)

RYA National Sailing Scheme Logbook (G4)


← Yn ôl i Hwylio Dingi

Gwybodaeth am y Crws

Hyd: 5 diwrnod 

Amser: 0915-1700

Tystysgrifau: RYA Better Sailing (L3) a Seamanship Skills

Safonau Gofynnol: Gallu hwylio o amgylch cwrs triongl mewn gwyntoedd ysgafn 

Oedran Gofynnol: 16 oed. 

Llety: Os ydych chi eisiau aros yn y Ganolfan yn ystod eich cwrs, ychwanegwch y pecyn llety at eich archeb

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr