Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyfle i ddysgu hwylio catamaranau ar y cyflwyniad hwn dros y penwythnos i fyd cyffrous hwylio aml-gwch. Yn ystod y penwythnos rydym yn gobeithio rhoi sylw i’r canlynol:

RYA Dechrau Hwylio (Lefel 1): Mae’r cwrs hwn yn eich cyflwyno chi i sylfeini hwylio, gan gynnwys hwylio i fyny, i lawr ac ar draws y gwynt, troi’r cwch a beth i’w wneud os bydd y cwch yn troi drosodd.

Pwyntiau dysgu allweddol: Rigio, lansio, glanio, hwylio i bob cyfeiriad, adfer ar ôl troi drosodd, gwybodaeth am ddiogelwch a theori hwylio sylfaenol.                 

Bydd ein hyfforddwyr cyfeillgar gyda chi bob cam o’r ffordd, gan gynnig anogaeth a hyfforddiant ac arweiniad clir i wneud hwn yn benwythnos bythgofiadwy, llawn bwrlwm.  


Y Camau Nesaf: Mae’r penwythnos hwn yn gyflwyniad perffaith i chi i hwylio aml-gwch. I ddatblygu eich hwylio ymhellach, rydym yn argymell eich bod yn ymuno â’ch clwb hwylio lleol i helpu i gadarnhau beth rydych chi wedi’i ddysgu. Nid ydym yn cynnal unrhyw gyrsiau mwy profiadol yn seiliedig ar gatamaranau yn unig, ond efallai yr hoffech roi cynnig ar yr wythnos Dysgu Hwylio lawn i roi cynnig ar wahanol fathau o ddingis.

I gael gwybod ble mae eich clwb hwylio agosaf, ewch i wefan yr RYA.


Deunyddiau Darllen a Argymhellir 

RYA Dinghy Sailing Beginners Handbook (G3)

RYA National Sailing Scheme Logbook (G4)


← Yn ôl i Hwylio Dingi

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 2 ddiwrnod 

Amser: 0915-1700

Tystysgrif: RYA Start Sailing (L1)

Safonau Gofynnol: Dim

Oedran Gofynnol: 16 oed.

Llety: Os ydych chi eisiau aros yn y Ganolfan yn ystod eich cwrs, ychwanegwch y pecyn llety at eich archeb

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr