Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyfle i ddysgu hwylio ar y cwrs ymarferol pum diwrnod yma sy’n gyflwyniad perffaith i hwylio. Yn ystod yr wythnos, byddwn yn eich cyflwyno chi i’r sylfeini ac yn mynd â chi drwy’r hyfforddiant angenrheidiol fel eich bod yn hyderus allan ar y dŵr. Bydd ein hyfforddwyr cyfeillgar gyda chi bob cam o’r ffordd, gan gynnig anogaeth a hyfforddiant ac arweiniad clir, i wneud hon yn wythnos gwbl fythgofiadwy. Yn ystod yr wythnos rydym yn gobeithio rhoi sylw i’r canlynol:

RYA Dechrau Hwylio (Lefel 1): Mae’r cwrs hwn yn eich cyflwyno chi i sylfeini hwylio, gan gynnwys hwylio i fyny, i lawr ac ar draws y gwynt, troi’r cwch a beth i’w wneud os bydd y cwch yn troi drosodd.

RYA Sgiliau Sylfaenol (Lefel 2): Mae’r cwrs hwn yncadarnhau beth rydych chi wedi’i ddysgu eisoes ar y cwrs Dechrau Hwylio ac yn gosod y sylfeini ar gyfer datblygu eich hwylio. Erbyn diwedd y cwrs hwn dylech fod yn forwr medrus mewn gwynt ysgafn.

Pwyntiau dysgu allweddol: Rigio, lansio, glanio, hwylio i bob cyfeiriad, adfer ar ôl troi drosodd, gwybodaeth am ddiogelwch a theori hwylio sylfaenol.               


Y Camau Nesaf: Bydd yr wythnos hon yn rhoi sylfaen gadarn i chi o sgiliau a gwybodaeth sylfaenol ar gyfer mynd ar y dŵr. I ddatblygu eich hwylio ymhellach, rydym yn argymell eich bod yn ymuno â’ch clwb hwylio lleol i helpu i gadarnhau beth rydych chi wedi’i ddysgu ac wedyn ystyried yr wythnos Datblygu eich Hwylio ddilynol neu’r penwythnos Gwell Hwylio.

I gael gwybod ble mae eich clwb hwylio agosaf, ewch i wefan yr RYA


Deunyddiau Darllen a Argymhellir 

RYA Dinghy Sailing Beginners Handbook (G3)

RYA National Sailing Scheme Logbook (G4) 


 ← Yn ôl i Hwylio Dingi

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 5 diwrnod 

Amser: 0915-1700

Tystysgrifau: RYA Start Sailing (L1) a RYA Basic Skills (L2) 

Safonau Gofynnol: Dim

Oedran Gofynnol: 16 oed.

Llety: Os ydych chi eisiau aros yn y Ganolfan yn ystod eich cwrs, ychwanegwch y pecyn llety at eich archeb

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr