Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae’r cwrs deuddydd yma’n darparu digon o gyfleoedd i chi fagu hyder a gwella eich sgiliau hwylio dingi a bydd yn cael ei gynnal yn ein dingis deuddyn.  Bydd yr penwythnos yn ceisio rhoi sylw i’r canlynol:

RYA Gwell Hwylio (Lefel 3): Mae’r cwrs hwn yn pontio’r bwlch rhwng Dechrau Hwylio a Sgiliau Sylfaenol a’r pum modiwl hwylio dingi uwch, drwy gadarnhau eich sgiliau, helpu i feithrin eich hyder a chefnogi datblygiad techneg dda a hwylio annibynnol. Hefyd efallai y bydd yn darparu cyflwyniad byr i rai o’r modiwlau hwylio uwch amrywiol. 

Pwyntiau dysgu allweddol: Hwylio’n effeithlon gan ddefnyddio’r Pum Hanfod, cyflwyniad i hwyliau trisgwar, troi drosodd sych, gwella tacio a starn-ogamu, riffio, achub person sydd wedi syrthio i’r dŵr a dod ochr yn ochr.  

Gan ddefnyddio eu gwybodaeth leol am y llanw a’r tywydd, bydd ein hyfforddwyr hynod brofiadol yn sicrhau eich bod yn cael y gorau allan o’r penwythnos, beth bynnag yw’r tywydd.    


Y Camau Nesaf: Bydd y penwythnos yma’n sylfaen gadarn i chi ddatblygu eich hwylio’n annibynnol arni. Pan fyddwch yn teimlo’n hyderus yn y sgiliau rydych chi wedi’u dysgu, ystyriwch gadarnhau a herio eich sgiliau ymhellach ar ein cwrs wythnos Datblygu eich Hwylio neu ein penwythnos Morwriaeth a Hwyliau Trisgwar.    

I gael gwybod ble mae eich clwb hwylio agosaf, ewch i wefan yr RYA.              


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

RYA Dinghy Sailing Beginners Handbook (G3)

RYA National Sailing Scheme Logbook (G4)


← Yn ôl i Hwylio Dingi

Gwybodaeth am y Crws

Hyd: 2 ddiwrnod 

Amser: 0915-1700

Tystysgrifau: RYA Better Sailing (L3)

Safonau Gofynnol: Wedi meistroli’r sgiliau ymarferol a dysgu’r wybodaeth gefndir hyd at lefel Sgiliau Sylfaenol

Oedran Gofynnol: 16 oed. 

Llety: Os ydych chi eisiau aros yn y Ganolfan yn ystod eich cwrs, ychwanegwch y pecyn llety at eich archeb

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr