Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyfle i ddysgu hwylio cychod cîl ar y cyflwyniad hwn dros y penwythnos i hwylio. Mae’r penwythnos hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd eisiau dechrau hwylio ond sy’n teimlo nad yw dingis bach yn addas iddyn nhw. Mae’r J80s yn cynnig her hwylio wahanol ond un nad oes angen yr un lefel o ffitrwydd ac o symud o angenrheidrwydd ag ar gyfer y rhai sy’n dechrau mewn dingis llai. Yn ystod y penwythnos rydym yn gobeithio rhoi sylw i’r canlynol:

RYA Dechrau Hwylio (Lefel 1) – Cychod Cîl Mae’r cwrs hwn yn eich cyflwyno chi i sylfeini hwylio cychod cil, gan gynnwys rheoli hwyliau, llywio, hwylio i fyny, i lawr ac ar draws y gwynt, troi’r cwch ac achub person sydd wedi syrthio i’r dŵr. Mae’r cwrs yn cael ei gynnal ar ein cychod cîl J80 sy’n cael eu cadw wedi’u hangori o flaen y Ganolfan ac rydym yn mynd atyn nhw drwy drip byr mewn cwch pŵer.

Pwyntiau dysgu allweddol: Rigio, hwylio i bob cyfeiriad, pwysigrwydd cyfathrebu da, achub person sydd wedi syrthio i’r dŵr, gwybodaeth am ddiogelwch a theori hwylio sylfaenol.                

Bydd ein hyfforddwyr cyfeillgar gyda chi bob cam o’r ffordd, gan gynnig anogaeth a hyfforddiant ac arweiniad clir i wneud hwn yn benwythnos bythgofiadwy.  


Y Camau Nesaf: Mae’r penwythnos hwn yn gyflwyniad perffaith i chi i hwylio cychod cîl. I ddatblygu eich hwylio ymhellach, rydym yn argymell eich bod yn ymuno â’ch clwb hwylio lleol i helpu i gadarnhau beth rydych chi wedi’i ddysgu. Nid ydym yn cynnal unrhyw gyrsiau mwy profiadol yn seiliedig ar gychod cîl yn unig ond efallai yr hoffech roi cynnig ar gyflwyniad i iotio ar ein penwythnos Dechrau Iotio neu gwrs pum diwrnod Criw Medrus yr RYA.

I gael gwybod ble mae eich clwb hwylio agosaf, ewch i wefan yr RYA


Deunyddiau Darllen a Argymhellir 

RYA Dinghy Sailing Beginners Handbook (G3)

RYA National Sailing Scheme Logbook (G4)


← Yn ôl i Hwylio Dingi

Gwybodaeth am y Crws

Hyd: 2 ddiwrnod 

Amser: 0915-1700

Tystysgrif: RYA Start Sailing (L1)

Safonau Gofynnol: Dim

Oedran Gofynnol: 50+oed. 

Llety: Os ydych chi eisiau aros yn y Ganolfan yn ystod eich cwrs, ychwanegwch y pecyn llety at eich archeb

Archebu Nawr