Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae’r penwythnos hwn yn gyfle rhagorol i unigolion medrus a / neu forwyr clwb aros yn y Ganolfan a hwylio rhai dingis na fyddent yn cael cyfle i’w hwylio fel arall.                               

Dyma’r cychod sydd ar gael i’w hwylio yn ystod y penwythnos:

RS Venture, Laser Vago, Laser 2000, RS Cat 16, RS 500, Laser

Ddydd Sadwrn byddwch yn treulio’r bore a’r pnawn yn hwylio o flaen y Ganolfan lle bydd y grŵp yn cael cyfle i gyfnewid y gwahanol gychod.                         

Ddydd Sul, gan ddibynnu ar yr amodau, byddwn yn ceisio cynnal sesiwn hwylio grŵp drwy Bwll Ceris neu i fyny i Gaernarfon (gan ddibynnu ar y llanw a’r tywydd).


 ← Yn ôl i Hwylio Dingi 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 2 ddiwrnod

Amser: 0915-1700

Safonau Gofynnol: Gallu hwylio’n fedrus o amgylch cwrs mewn amodau cymedrol gan ddefnyddio pob hwyl ar y cwch 

Oedran Gofynnol: 16 oed. 

Llety: Os ydych chi eisiau aros yn y Ganolfan yn ystod eich cwrs, ychwanegwch y pecyn llety at eich archeb

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr