Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyfle i wella eich hwylio yn ystod y penwythnos hwn sydd â phwyslais ar ddarparu llawer o brofiad ymarferol allan ar y dŵr, gyda’r nod o feithrin eich hyder a’ch medrusrwydd. Yn ystod y penwythnos rydym yn gobeithio rhoi sylw i’r canlynol;

RYA Sgiliau Sylfaenol (Lefel 2): Mae’r cwrs ymarferol hwn yncadarnhau beth rydych chi wedi’i ddysgu eisoes ar gwrs Dechrau Hwylio ac yn gosod y sylfeini ar gyfer datblygu eich hwylio. Mae’r sesiynau ymarferol ar y dŵr yn cynnwys dod ochr yn ochr, tacio a starn-ogamu gwell, ac achub person sydd wedi syrthio i’r dŵr. Erbyn diwedd y cwrs hwn dylech fod yn forwr medrus mewn gwynt ysgafn a gallu hwylio o amgylch cwrs byr yn hyderus heb hyfforddwr ar y bwrdd gyda chi.

Pwyntiau dysgu allweddol: Rigio, lansio a glanio, hwylio i bob cyfeiriad, achub person sydd wedi syrthio i’r dŵr, dod ochr yn ochr, gwybodaeth am ddiogelwch a theori hwylio sylfaenol.              

Bydd ein hyfforddwyr cyfeillgar gyda chi bob cam o’r ffordd, gan gynnig anogaeth a hyfforddiant ac arweiniad clir i sicrhau eich bod yn cael y gorau o’ch penwythnos hwylio.  


Y Camau Nesaf: I ddatblygu eich hwylio ymhellach, rydym yn argymell eich bod yn ymuno â’ch clwb hwylio lleol i helpu i gadarnhau beth rydych chi wedi’i ddysgu. Ar ôl i chi fagu mwy o brofiad a hyder, ystyriwch roi cynnig ar ein penwythnos Gwell Hwylio neu’r wythnos Datblygu eich Hwylio.

I gael gwybod ble mae eich clwb hwylio agosaf, ewch i wefan yr RYA.


Deunyddiau Darllen a Argymhellir 

RYA Dinghy Sailing Beginners Handbook (G3)

RYA National Sailing Scheme Logbook (G4)


← Yn ôl i Hwylio Dingi

Gwybodaeth am y Crws

Hyd: 2 Days

Asmer: 0915-1700

Tystysgrifau: RYA Basic Skills (L2) 

Safonau gofynnol: Dealltwriaeth sylfaenol o sylfeini hwylio ac yn gallu hwylio mewn gwyntoedd ysgafn i fyny, i lawr ac ar draws y gwynt, dan gyfarwyddyd agos hyfforddwr.                    

Oedran Gofynnol: 16 oed. 

Llety: Os ydych chi eisiau aros yn y Ganolfan yn ystod eich cwrs, ychwanegwch y pecyn llety at eich archeb 

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr