Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyn mynychu cwrs Hyfforddwr Dingi’r RYA, rhaid i bob ymgeisydd lwyddo mewn asesiad cyn mynediad ffurfiol o’i sgiliau hwylio. Mae disgrifiad llawn o’r asesiad yma ar gael yn Llawlyfr G14 – Llawlyfr Hyfforddwr y Cynllun Hwylio Cenedlaethol.

Dylai’r ymgeiswyr allu cwblhau tasgau fel hwylio o amgylch cwrs triongl, achub person sydd wedi mynd dros ochr y cwch, hwylio mewn cylchoedd tynn a hwylio cwrs dilyn yr arweinydd. Hefyd, efallai y gofynnir i chi ymgymryd â rhai o’r canlynol; dod ymlaen, angori, codi angor, hwylio heb lyw neu ddangos glanio ar lan gysgodol.                             

Mae’n bwysig eich bod chi’n bersonol yn fodlon eich bod yn cyrraedd y safon ofynnol cyn dod ar y cwrs yma. Rhaid cwblhau’r asesiad cyn mynediad o fewn 1 flwyddyn cyn y cwrs hyfforddwr.            

Mae’r penwythnos yma’n cynnwys cyfle i chi ymarfer gyrru cwch pŵer ar ddyfroedd arfordirol hefyd, a chyfle i chi ddod yn gyfarwydd â’r ardal hwylio a’r offer fyddwch chi’n ei ddefnyddio os ydych chi’n bwriadu cwblhau eich cwrs Hyfforddwr Dingi gyda ni. Mae hefyd yn rhoi profiad i’r rhai sy’n gyrru cwch pŵer hyd at safon Cwch Pŵer Lefel 2 ond sydd heb y dystysgrif ofynnol i gael eu hasesu.


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

RYA National Sailing Scheme Instructor Handbook (G14)

RYA Powerboat Logbook (G20)


← Yn ôl 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 2 ddirwrnod

Amser: 0915-1700

Safonau Gofynnol: Rhaid cyrraedd safon y modiwlau hwylio uwch  

Llun Pasbort: Os ydych chi angen cael eich asesu ar gyfer Cwch Pŵer Lefel 2, cofiwch ddod â llun pasbort gyda chi. Bydd ei angen ar gyfer rhoi tystysgrif Cwch Pŵer Lefel 2 yr RYA i chi.

Oedran Gofynnol: 16 oed. 

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr