Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Nod yr asesiad undydd yma yw sicrhau bod gan yr holl ymgeiswyr sy’n dymuno cwblhau cwrs Hyfforddwr Cychod Pŵer yr RYA sgiliau gyrru cychod pŵer a phrofiad angenrheidiol i ymgymryd â’r cwrs.   

Mae’n bwysig eich bod yn gallu eich bodloni eich hun eich bod wedi cyrraedd y safon sy’n ofynnol cyn dod ar y cwrs yma. Rhaid i ymgeiswyr geisio dod ar y cwrs hyfforddi hyfforddwyr o fewn 12 mis i lwyddo yn yr asesiad sgiliau cychod pŵer.   

Sylwer: Mae’r asesiad yma’n cael ei gynnal ar ddyfroedd llanwol/arfordirol 


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

RYA Powerboat Instructor Handbook (G19)

RYA Powerboat Logbook (G20)


← Yn ôl 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 2 1 diwrnod

Amser: 0915-1700 

Safonau Gofynnol: Medrusrwydd hyd at safon lefel 2 Cychod Pŵer yr RYA ar ddyfroedd arfordirol 

Oedran Gofynnol: 16 oed 

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr