Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae’r cwrs deuddydd cymeradwyaeth hyfforddwr dingis aml-gorff yma’n cynnwys hyfforddi sgiliau hwylio aml-gorff drwy gynnal sesiynau ar y lan ac ar y dŵr. Bydd hyfforddiant y penwythnos yn canolbwyntio ar friffio da, cynnal sesiynau i wella perfformiad myfyrwyr a chyflwyno sesiynau dadfriffio safonol i grwpiau, yn canolbwyntio ar feysydd sy’n benodol berthnasol i hwylio a hyfforddi hwylio dingis aml-gorff.

Er mwyn cynnal sesiynau llwyddiannus, mae disgwyl gwybodaeth ymarferol dda am dechnegau a symudiadau hwylio dingis aml-gorff.                                    

Meini Prawf Cymhwysedd

  • Cymhwyster Hyfforddwr Dingi’r RYA 
  • O leiaf un tymor o brofiad yn addysgu hwylio
  • Profiad o hwylio dingis aml-gorff gyda neu heb hwyliau trisgwar anghymesur
  • Profiad blaenorol o drin cwch pŵer mewn amgylchedd addysgu               
  • Aelod o’r RYA
  • Cwblhau’r gwaith cyn y cwrs (bydd dolen at y gwaith cyn y cwrs yn cael ei chynnwys yn yr e-bost i gadarnhau eich archeb)

Bydd y cwrs yn cael ei addysgu gan Aseswr Hyfforddwyr yr RYA a’i asesu’n barhaus ar y dŵr. Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd cymwysterau hyfforddi’r RYA yn cael eu hailddilysu am 5 mlynedd gyda thystysgrif newydd yn cael ei hanfon gyda’r gymeradwyaeth wedi’i hychwanegu.

Mae Hyfforddwr Aml-Gorff cymwys yr RYA yn gallu addysgu pob rhan o’r Cynllun Hwylio Cenedlaethol (y mae wedi’i gydnabod ar hyn o bryd i’w haddysgu) mewn dingis aml-gorff. 


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

RYA Dinghy Coaching Handbook & Logbook (G14)

RYA National Sailing Scheme & Logbook (G4)

RYA Multi-Hull Handbook


← Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 2 ddiwrnod 

Amser: 0915-1700 

Safonau Gofynnol: Edrychwch ar y meini prawf cymhwysedd 

Oedran Gofynnol: 16 oed. 

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr