Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae’r cwrs deuddydd cymeradwyaeth hyfforddwr uwch yma’n cynnwys hyfforddi sgiliau hwylio perfformiad drwy gynnal sesiynau ar y lan ac ar y dŵr. Bydd hyfforddiant y penwythnos yn canolbwyntio ar friffio da, cynnal sesiynau i wella perfformiad myfyrwyr a chyflwyno sesiynau dadfriffio safonol i grwpiau.       

Er mwyn cynnal sesiynau llwyddiannus, mae disgwyl gwybodaeth ymarferol dda am hwylio perfformiad a thechnegau hwylio hwyliau trisgwar (anghymesur fel rheol). 

Meini Prawf Cymhwysedd

  • Cymhwyster Hyfforddwr Dingi’r RYA 
  • O leiaf un tymor o brofiad yn addysgu hwylio
  • Gallu hwylio sy’n cyrraedd safon y cyrsiau Hwylio Perfformiad a Hwylio gyda Hwyliau Trisgwar o leiaf                
  • Profiad blaenorol o drin cwch pŵer mewn amgylchedd addysgu               
  • Aelod o’r RYA
  • Cwblhau’r gwaith cyn y cwrs (bydd dolen at y gwaith cyn y cwrs yn cael ei chynnwys yn yr e-bost i gadarnhau eich archeb) 

Bydd y cwrs yn cael ei addysgu gan Aseswr Hyfforddwyr yr RYA a’i asesu’n barhaus ar y dŵr ac ar y lan. Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd cymwysterau hyfforddi’r RYA yn cael eu hailddilysu am 5 mlynedd gyda thystysgrif newydd yn cael ei hanfon gyda’r gymeradwyaeth wedi’i hychwanegu.

Mae Hyfforddwr Uwch cymwys yn gallu addysgu tystysgrifau Hwylio gyda Hwyliau Trisgwar a Hwylio Perfformiad yr RYA yn y mathau o gychod y maent wedi’u cydnabod ar hyn o bryd i addysgu ynddynt. 


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

RYA Dinghy Coaching Handbook & Logbook (G14)

RYA National Sailing Scheme & Logbook (G4)

RYA Dinghy Sailing Advanced Handbook  (G12)


← Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 2 Diwrnod

Amser: 0915-1700 

Safonau Gofynnol: Edrychwch ar y meini prawf cymhwysedd

Oedran Gofynnol: 16 oed 

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr