Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae’r Hyfforddiant Diogelwch ac Achub Sylfaenol yn gwrs undydd mewn cwch ar gyfer rhwyfwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr, dim ots pa fath o gwch sydd gennych chi na pha ddisgyblaeth rydych chi’n ei hymarfer. Mae’r cwrs hwn yn darparu hyfforddiant ar y sgiliau allweddol sydd eu hangen i weithredu’n ddiogel a delio gydag argyfyngau cyffredin mewn dyfroedd cysgodol.   

Mae Undeb Canŵio Prydain wedi llunio nodiadau cwrs hyfforddi a maes llafur cynhwysfawr sy’n amlinellu’r cwrs llawn.  

Gofynion angenrheidiol ymlaen llaw

  • Rhaid gallu nofio mewn dillad rhwyfo safonol sy’n addas ar gyfer y tywydd a’r amodau ar y pryd
  • Dyfarniad 2 seren cyfredol neu o allu cyfatebol         
  • Nid yw tystysgrif cymorth cyntaf yn angenrheidiol ymlaen llaw ond mae’n cael ei hargymell yn gryf ar gyfer pob rhwyfwr.

Ardystiad

Rhoddir tystysgrifau presenoldeb i’r ymgeiswyr llwyddiannus gan Undeb Canŵio Prydain yn dilyn argymhelliad gan ddarparwr y cwrs, a rhaid talu ffi am y dystysgrif. Mae’r ffioedd cyfredol i’w gweld yma.


← Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 1 Diwrnod 

Amser: 0915-1700 

Safonau Gofynnol: Edrychwch ar y gofynion angenrheidiol ymlaen llaw

Oedran Gofynnol: 16 oed

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr