Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Tystysgrif Lefel 1 mewn Hyfforddi Chwaraeon Rhwyfo yw’r cam cyntaf ar y llwybr hyfforddi chwaraeon rhwyfo. Mae’r cymhwyster yn datblygu’r sgiliau hyfforddi sylfaenol sy’n sail i arferion hyfforddi. Yn benodol, mae’n cyflwyno sylfeini hyfforddiant chwaraeon rhwyfo diogel, moesegol ac effeithiol. Nid yw’r cymhwyster yn benodol i ddisgyblaeth.                          

Mae’r cwrs hwn yn paratoi hyfforddwyr ar gyfer cynnal sesiynau blasu, hyfforddi sgiliau craidd cyflwyniadol, hyfforddi rhwyfwyr mewn amrywiaeth o gychod bychain a hyfforddi ar ddŵr cysgodol a chysgodol iawn, gyda chefnogaeth hyfforddwr mwy cymwys fel rheol. 

Gofynion angenrheidiol ymlaen llaw


Cofrestru

Mae’n ofynnol i ymgeiswyr sy’n dymuno ennill Tystysgrif Lefel 1 mewn Hyfforddi Chwaraeon Rhwyfo gofrestru’n ganolog ar gyfer y cymhwyster, yn uniongyrchol gyda Chanŵio Prydain neu’r Gymdeithas berthnasol yn eich gwlad chi. Mae hyn yn ychwanegol at archebu eich cwrs.

Mae’n ddoeth gwneud hyn 4 wythnos o leiaf cyn y cwrs hyfforddi ac mae’n ddilys am 12 mis.

Cliciwch yma am fanylion llawn gan gynnwys ffurflenni cofrestru a ffioedd cofrestru cyfredol. 


← Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 4 Diwrnod 

Amser: 0915-1700 

Safonau Gofynnol: Edrychwch ar y gofynion angenrheidiol ymlaen llaw

Oedran Gofynnol: 16 oed

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr