Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae Hyfforddwr Cychod Pŵer yr RYA yn fedrus a phrofiadol wrth yrru cwch pŵer ac mae wedi cael ei hyfforddi i addysgu gyrru cychod pŵer hyd at Lefel 2 Cychod Pŵer yr RYA.  

Yn ystod y cwrs byddwch yn rhoi sylw i egwyddorion cyfarwyddyd ymarferol, cynllunio gwersi, arddulliau addysgu, defnyddio cwestiynu, paratoi a defnyddio cymhorthion gweledol, asesu myfyrwyr; dysgu, esbonio a chyflwyno pynciau theori, strwythur y cynllun; cynllunio sesiynau addysgu cynyddol, paratoi cychod ac offer, dulliau addysgu hyd at lefel 2 Cychod Pŵer yr RYA.

Mae hwn yn gwrs tridiau sy’n cael ei addysgu gan Hyfforddwr Cychod Pŵer yr RYA a’i gymedroli ar y diwrnod terfynol gan ail Hyfforddwr Cychod Pŵer yr RYA.  

Meini Prawf Cymhwysedd

  • Cychod Pŵer Lefel 2 Lefel 2
  • Cwblhau Asesiad Sgiliau Hyfforddwr Cychod Pŵer
  • O leiaf pum tymor o brofiad o yrru cychod pŵer, mewn amrywiaeth o gychod os yn bosib, o ran math a maint. Ar gyfer y rhai sy’n defnyddio cychod pŵer fel rhan greiddiol o’u galwedigaeth lawn amser, caiff y cyfnod hwn ei leihau i un tymor.                            
  • Tystysgrif Cymorth Cyntaf ddilys (Mae rhestr lawn o’r tystysgrifau sy’n cael eu cydnabod gan yr RYA i’w gweld yma)
  • Aelod o’r RYA
  • Cwblhau’r gwaith cyn y cwrs (bydd dolen at y gwaith cyn y cwrs yn cael ei chynnwys yn yr e-bost i gadarnhau eich archeb). 

Datganiad Iechyd

Ar ôl cwblhau eich cwrs yn llwyddiannus, gofynnir i chi lofnodi datganiad iechyd yn datgan nad ydych chi’n dioddef o unrhyw nam corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith niweidiol ar eich gallu chi i gyflawni eich dyletswydd o ofal fel hyfforddwr yn briodol. Os na fyddwch yn gallu llofnodi’r datganiad safonol, bydd yn ofynnol i chi gwblhau holiadur meddygol. 


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

RYA Powerboat Logbook (G20)

RYA Powerboat Instructor Handbook (G19)


← Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 3 Diwrnod

Amser: 0915-1700 

Safonau Gofynnol: Edrychwch ar y meini prawf cymhwysedd     

Oedran Gofynnol: 16 oed 

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr