Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Hyfforddwr Dingi’r RYA ydi’r cymhwyster sydd ei angen ar y rhai sydd eisiau defnyddio eu sgiliau hwylio i addysgu eraill ac i rannu eu hangerdd a’u brwdfrydedd dros y gamp.

Fel hyfforddwr dingi, rhaid i chi fod yn forwr medrus a phrofiadol sy’n gallu hwylio cwch hyfforddi mewn gwyntoedd cryf, trin cwch pŵer bach a gallu cyfathrebu gydag amrywiaeth eang o bobl, o unigolion amhrofiadol i rai mwy medrus, yn oedolion a phlant.

Mae’r cwrs pum diwrnod yn cael ei addysgu gan Aseswr Hyfforddwyr yr RYA a’i gymedroli ar y diwrnod terfynol gan ail Aseswr Hyfforddwyr yr RYA.

Gofynion Ymlaen Llaw Angenrheidiol 

  • Asesiad Hwylio Cyn Mynediad
  • RYA Cwch Pŵer Lefel 2
  • Tystysgrif Cymorth Cyntaf ddilys (Mae rhestr lawn o’r tystysgrifau sy’n cael eu cydnabod gan yr RYA i’w gweld yma)
  • Tystysgrif cwrs RYA Diogelu Hwyliog a Diogel
  • Aelod o’r RYA
  • Cwblhau’r gwaith cyn y cwrs (bydd dolen at y pecyn gwaith cyn y cwrs wedi’i chynnwys yn yr e-bost sy’n cadarnhau eich archeb)

Datganiad Iechyd

Ar ôl cwblhau eich cwrs yn llwyddiannus, gofynnir i chi lofnodi datganiad iechyd yn datgan nad ydych chi’n dioddef o unrhyw nam corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith niweidiol ar eich gallu chi i gyflawni eich dyletswydd o ofal fel hyfforddwr yn briodol. Os na fyddwch yn gallu llofnodi’r datganiad safonol, bydd yn ofynnol i chi gwblhau holiadur meddygol. 


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

RYA Dinghy Coaching Handbook & Logbook (G14)

RYA National Sailing Scheme & Logbook (G4)

Young Sailors Logbook (G11)


← Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 5 Diwrnod

Amser: 0915-1700 (yn cynnwys rhywfaint o waith gyda’r nos)

Safonau Gofynnol: Edrychwch ar y gofynion ymlaen llaw angenrheidiol 

Oedran Gofynnol: 16 oed. 

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr