Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae Hyfforddwr Gwyntsyrffio’r RYA yn gymwys i addysgu’r cwrs Dechrau Gwyntsyrffio a Chamau 1 a 2 y Cynllun Gwyntsyrffio i Ieuenctid o dan oruchwyliaeth uwch hyfforddwr.

Mae’r cwrs yn seiliedig ar faes llafur Dechrau Gwyntsyrffio’r RYA, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â hyn cyn cyrraedd. Bydd y cwrs yn rhoi sylw i ddefnyddio efelychwr, arddangosfeydd ar y dŵr a thechnegau a rheolaeth addysgu grŵp a byddwch yn treulio’r rhan fwyaf o’r wythnos ar offer i ddechreuwyr.

Mae hwn yn gwrs pump diwrnod sy’n cael ei addysgu gan Hyfforddwr Gwyntsyrffio’r RYA a’i gymedroli ar y diwrnod terfynol gan ail Hyfforddwr Gwyntsyrffio’r RYA.                                   

Gofynion angenrheidiol ymlaen llaw

Datganiad Iechyd

Ar ôl cwblhau eich cwrs yn llwyddiannus, gofynnir i chi lofnodi datganiad iechyd yn datgan nad ydych chi’n dioddef o unrhyw nam corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith niweidiol ar eich gallu chi i gyflawni eich dyletswydd o ofal fel hyfforddwr yn briodol. Os na fyddwch yn gallu llofnodi’r datganiad safonol, bydd yn ofynnol i chi gwblhau holiadur meddygol.  


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

RYA Windsurfing Instructor Manual (W33)

RYA National Windsurfing Scheme Syllabus & Log (G47)


← Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 5 Diwrnod

Amser: 0915-1700 yn cynnwys rhywfaint o waith gyda’r nos

Safonau Gofynnol: Edrychwch ar y gofynion angenrheidiol ymlaen llaw

Oedran Gofynnol: 16 oed. 

Rhaid i unrhyw person o dan 18 oed ddod â ffurflen Caniatâd wedi'i llenwi a'i lofnodi gan riant / gwarcheidwad - rhaid cyflwyno hyn i'r dderbynfa wrth gyrraedd yn ystod y cofrestriad, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

Archebu Nawr