Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae Uwch Hyfforddwr yr RYA yn gymwys i drefnu a rheoli hyfforddiant hwylio grŵp a goruchwylio a chynorthwyo hyfforddwyr. Rhaid i UH fod yn rheolwr hyderus a medrus sy’n gallu trefnu grwpiau o bob oedran a chyfarwyddo gwaith ei hyfforddwyr.                              

Mae hwn yn gwrs pedwar diwrnod sy’n cael ei addysgu gan ddau o Aseswyr Hyfforddwyr yr RYA ac mae’r ymgeiswyr yn cael eu hasesu’n gyson yn ystod y cyfnod yma.

Meini Prawf Cymhwysedd

Datganiad Iechyd

Ar ôl cwblhau eich cwrs yn llwyddiannus, gofynnir i chi lofnodi datganiad iechyd yn datgan nad ydych chi’n dioddef o unrhyw nam corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith niweidiol ar eich gallu chi i gyflawni eich dyletswydd o ofal fel hyfforddwr yn briodol. Os na fyddwch yn gallu llofnodi’r datganiad safonol, bydd yn ofynnol i chi gwblhau holiadur meddygol.  


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

RYA Recognition Guidance Notes

RYA Dinghy Coaching Handbook & Logbook (G14)

RYA National Sailing Scheme & Logbook (G4)

Young Sailors Logbook (G11)

RYA Powerboat logbook (G20)


← Yn ôl

Gwybodaerth am y Cwrs

Hyd: 4 Diwrnod (Iau - Gwener)

Amser: 0915-1700 yn cynnwys rhywfaint o waith gyda’r nos

Safonau Gofynnol: Edrychwch ar y meini prawf cymhwysedd 

Oedran Gofynnol: 18 oed 

Archebu Nawr