Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Bydd yr arholiad hwn yn cynnwys asesiad o’ch sgiliau capten, trin cwch, morwriaeth gyffredinol, mordwyo, ymwybyddiaeth o ddiogelwch a gwybodaeth am IRPCS (rheoliadau gwrthdrawiadau), meteoroleg a signalau. Bydd yr ymgeiswyr yn cael tasgau i ddangos eu gallu a hefyd efallai y gofynnir cwestiynau iddynt am unrhyw ran o faes llafur yr holl gyrsiau ymarferol ac ar y lan hyd at lefel Iotfeistr.              

Milltiroedd a Phrofiad Cymhwyso ar gyfer Iotfeistr Arfordirol: 30 diwrnod, 2 fel capten, 800 milltir, 12 awr yn ystod y nos. Os oes gennych chi dystysgrif medrusrwydd Capten Arfordirol yr RYA, mae’r gofynion yn lleihau i 20 diwrnod, 2 fel capten, 400 milltir a 12 awr yn ystod y nos.

Milltiroedd a Phrofiad Cymhwyso ar gyfer Iotfeistr Oddi ar y Lan: 50 diwrnod, 2500 milltir gan gynnwys o leiaf 5 taith dros 60 milltir a fesurir ar hyd y rhymlin o’r porthladd rydych yn ei adael i’r cyrchfan, gan weithredu fel capten ar o leiaf ddau o’r teithiau hyn a chan gynnwys dwy daith sydd wedi cynnwys teithio yn ystod y nos. Pum diwrnod o brofiad fel capten. 

Amser Cymhwyso ar y Môr (perthnasol i’r ddau): Rhaid i hanner yr holl amser cymhwyso ar y môr fod ar ddyfroedd llanwol a rhaid i’r holl amser cymhwyso ar y môr fod o fewn 10 mlynedd i’r arholiad.  

Cymeradwyaeth Fasnachol: Gellir cymeradwyo’r ddwy dystysgrif yn fasnachol. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan yr RYA

Prydau bwyd ar fwrdd y cwch: Bydd digon o fwyd yn y cwch i ddarparu tri phryd y dydd a hefyd byrbrydau a diodydd. Os oes gennych chi unrhyw ofynion arbennig o ran deiet, cofiwch eu nodi wrth archebu.

Yr Iot: Hanse 385 38 troedfedd. Mae’r iot yma wedi’i chodio’n fasnachol gan RYA/MCA fel iot sy’n cydymffurfio â chategori 2 a gall gludo 6 o bobl gan gynnwys y Capten. Ymhlith y cyfleusterau ar y bwrdd mae: gwres, dŵr poeth, popty, oergell, toiled, Radar, GPS ac AIS.

Cyrraedd a Gadael: Mae ein cyrsiau morio penwythnos i gyd yn dechrau am 8.00pm ar y nos Wener. Cofiwch gyrraedd mewn pryd i gyfarfod eich arholwr yn y Dderbynfa am 8pm, ble cewch friff byr cyn gyrru i lawr at yr iot, a fydd wedi’i hangori yn y Felinheli, 5 munud o’r Ganolfan.                                    

Cofiwch ddod â’r canlynol gyda chi; dillad cynnes, sach gysgu a welingtyns hwylio (nid rhai gwadnau duon)


← Yn ôl i Morio

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 2 diwrnod

Amser: 20.00-17.00 (Y cwrs yn dechrau ar y nos Wener) 

Gofynion angenrheidiol ymlaen llaw: Tystysgrif Cymorth Cyntaf ddilys, VHF GMDSS SRC, wedi cwblhau milltiroedd a phrofiad sy’n cymhwyso, gwybodaeth theori hyd at lefel Iotfeistr Arfordirol / Oddi ar y Lan. Am y rhestr lawn o dystysgrifau Cymorth Cyntaf dilys, cliciwch yma 

Llun Pasbort: Mae angen hwn ar gyfer rhoi eich tystysgrif i chi  

Ffioedd Arholiad: Rhaid talu ffi’r arholiad yn uniongyrchol i’r RYA (dewch â siec gyda chi’n daladwy i’r RYA). I weld ffioedd presennol yr arholiadau, cliciwch yma.

Oedran Gofynnol: 18 oed 

Archebu Nawr