Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Ymunwch â ni am benwythnos cymdeithasol yn morio dyfroedd arfordirol trawiadol Ynys Môn. Mae arfordir Môn yn cynnig golygfeydd a bywyd gwyllt trawiadol, gan gynnwys clogwyni môr, cestyll hanesyddol, trefi ar lan y dŵr, fel Porthaethwy a Biwmares, gogoniant pier Fictoraidd Bangor, goleudai, ynysoedd, morloi, adar môr a phalod i enwi dim ond rhai.                             

Mae’r penwythnos morio yma’n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n chwilio am gyflwyniad syml a phleserus i forio, neu i’r rhai sydd eisiau mireinio rhai o’u sgiliau. Does dim agenda benodol, nac amcanion cwrs, ond os ydych chi eisiau gwybod rhywbeth, neu roi cynnig ar rywbeth, mae’r penwythnos yma’n gyfle perffaith i chi ennill profiad.                        

Prydau bwyd ar fwrdd y cwch: Bydd digon o fwyd yn y cwch i ddarparu tri phryd y dydd a hefyd byrbrydau a diodydd. Os oes gennych chi unrhyw ofynion arbennig o ran deiet, cofiwch eu nodi wrth archebu.

Yr Iot: Hanse 385 38 troedfedd. Mae’r iot yma wedi’i chodio’n fasnachol gan RYA/MCA fel iot sy’n cydymffurfio â chategori 2 a gall gludo 6 o bobl gan gynnwys y Capten. Ymhlith y cyfleusterau ar y bwrdd mae: gwres, dŵr poeth, popty, oergell, toiled, Radar, GPS ac AIS.

Cyrraedd a Gadael: Mae ein holl gyrsiau morio penwythnos yn dechrau am 8.00pm ar y nos Wener. Cofiwch gyrraedd mewn pryd i gyfarfod eich capten yn y Dderbynfa am 8pm, lle cewch friff byr cyn gyrru i lawr at yr iot, sydd wedi’i hangori yn y Felinheli, ryw 5 munud o’r Ganolfan. 

Cofiwch ddod â’r canlynol gyda chi; dillad cynnes, sach gysgu a clustogau, tortsh pen (gyda golau coch ar gyfer ymarfer nos) a welingtyns hwylio (nid rhai gwadnau duon)  


← Yn ôl i Morio

Gwyboadeath am y Cwrs

Hyd: 2 diwrnod

Amser: 20.00-17.00 (Y cwrs yn dechrau ar y nos Wener)

Safonau Gofynnol: Dim

Oedran Gofynnol:18 oed 

Archebu Nawr