Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae’r wythnos yma ar gyfer unrhyw un fyddai’n hoffi amser a hyfforddiant ychwanegol ar y môr yn barod ar gyfer sefyll Arholiad RYA Capten Arfordirol/Iotfeistr gyda’r cynnwys yn cael ei ddiffinio gan y rhai ar y bwrdd.

Os ydych chi eisiau mireinio eich sgiliau cynllunio llwybr, peilota, mordwyo yn ystod y nos neu drin cwch yn agos, mae’r wythnos yma’n gyfle perffaith i chi gael profiad ychwanegol yn hwylio dan gyfarwyddyd un o’n capteiniaid hynod brofiadol a gwybodus.                                  

Prydau bwyd ar fwrdd y cwch: Bydd digon o fwyd yn y cwch i ddarparu tri phryd y dydd a hefyd byrbrydau a diodydd. Os oes gennych chi unrhyw ofynion arbennig o ran deiet, cofiwch eu nodi wrth archebu.

Yr Iot: Hanse 385 38 troedfedd. Mae’r iot yma wedi’i chodio’n fasnachol gan RYA/MCA fel iot sy’n cydymffurfio â chategori 2 a gall gludo 6 o bobl gan gynnwys y Capten. Ymhlith y cyfleusterau ar y bwrdd mae: gwres, dŵr poeth, popty, oergell, toiled, Radar, GPS ac AIS..

Cyrraedd a Gadael: Mae ein holl gyrsiau morio wythnos yn dechrau am 8.00pm ar y nos Sul. Mae pryd bwyd wedi’i gynnwys ar y nos Sul ac mae’n cael ei weini rhwng 6pm a 6.30pm yn yr ystafell fwyta. Cofiwch gyfarfod eich capten yn y Dderbynfa am 8pm, lle cewch friff byr a dillad dal dŵr, cyn gyrru i lawr at yr iot, sydd wedi’i hangori yn y Felinheli, ryw 5 munud o’r Ganolfan. Byddwch yn aros ar fwrdd yr iot am bump noson eich cwrs.

Cofiwch ddod â’r canlynol gyda chi; dillad cynnes, sach gysgu a welingtyns hwylio (nid rhai gwadnau duon)


Y Camau Nesaf: Arholiad RYA Capten Arfordirol/Iotfeistr 


Y Deunydd Darllen a Argymhellir 

RYA Sail Cruising & Yachtmaster Scheme Syllabus & Logbook (G15)

Rules of the Road (G2)


← Yn ôl i Morio

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 5 diwrnod

Amser: 20.00-17.00 (Y cwrs yn dechrau ar y nos Sul) 

Safonau Gofynnol: 30 diwrnod, 400 milltir, 12 awr yn ystod y nos, gwybodaeth theori hyd at lefel RYA Capten Arfordirol/Iotfeistr

Oedran Gofynnol: 18 oed 

Archebu Nawr